Raads­bij­drage Ener­gieplan


14 januari 2016

Allereerst wil de Partij voor de Dieren aangeven bewondering te hebben voor de bewoners voor het opstellen van dit Energieplan. De bewoners waren echt ambitieus, maar doordat zij niet geheel vrij waren om zelf de keuzes te maken waarover ze wilden praten vinden wij dat dit energieplan niet helemaal van bewoners is. Het blijft, door het van tevoren zelf uitkiezen van de onderwerpen toch meer een energieplan van het college.

Bij het doornemen van dit plan stuitte de Partij voor de Dieren eigenlijk constant op hetzelfde euvel: doordat er maar 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld wordt, kun je geen realistisch energieplan opstellen. In de duiding van het college zie je dat duidelijk terug, het gebrek aan geld weerhoudt de wethouder ervan om échte stappen te zetten.

En dan komt het aan op keuzes maken: keuzes waarvoor je als college binnen de gemeentelijke begroting je geld wilt uitgeven. En dat is dus niet voor duurzaamheid. De uitspraak ‘probeer maar eens je geld te tellen terwijl je je adem inhoudt’ heeft geen gehoor gevonden bij het college, bestaande uit nota bene Groenlinks en D66.

Want in het Energieplan opgesteld door bewoners komen allemaal mooie, ambitieuze plannen naar voren, maar als het college er dan vervolgens mee aan de slag gaat is er plotseling toch weer een stuk meer uitgehaald dan in het energieplan staat. Voor duurzaamheid wordt het minste uitgegeven van alle posten in Utrecht. Ongelofelijk!

En daarom is de PvdD verbaasd over de positieve reactie van GroenLinks en D66. Hoe kunnen jullie dit een realistisch plan noemen als je zegt te gaan voor een klimaatneutrale stad in 2030?

Wat wil de PvdD anders? 3 dingen: indirect energieverbruik in het plan opnemen, meer ambitie van de gemeente en een energiecoördinator.

1. Indirect energieverbruik

De Partij voor de Dieren mist vooral veel daadkrachtige maatregelen en snapt de keuze niet die is gemaakt om als college je alleen te richten op direct energiegebruik ipv ook op indirect energieverbruik. Want bijna 70 procent van de energie die we gebruiken wordt indirect verbruikt.

Het komt niet rechtstreeks van het energiebedrijf of het benzinestation, maar zit 'verborgen' in de aangeschafte producten en diensten. Om echte slagen te maken, moeten we ons dus daar op focussen!

Binnen dat indirecte energieverbruik is consumptie dan weer de grootste factor, zelfs zo groot dat het ruim 30 procent uitmaakt van de totale CO2-uitstoot van huishoudens.

Hoewel wonen, werken en vervoer (elektra en gas) uiteraard ook een aandeel hebben in CO2-uitstoot, heeft het indirecte energiegebruik van huishoudens een veel grotere invloed op hun CO2-uitstoot.

Dus door indirect energieverbruik mee te nemen in het Utrechts energieplan kan een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan.

En dan doen we daar niks mee!? Het blijft tot nu toe een raadsel waarom dit zo is. De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat in een energieplan voor een klimaatneutraal Utrecht een hoofdstuk over het verkleinen van het indirect energiegebruik door bewoners en bedrijven, én de gemeente zelf, in Utrecht niet kan ontbreken. We dienen dan ook de volgende motie in.

2. De ambitie van de gemeente Utrecht

In het Energieplan vragen bewoners een zeer ambitieuze regierol van de gemeente. Maar als je de samenvatting van de kaders leest, kom je vooral veel praten en nog meer praten tegen. Geen enkel punt gaat over de eigen inzet om klimaatneutraal te worden. De PvdD kwam erachter dat de gemeentelijke organisatie eigenlijk al in 2012 klimaatneutraal wilde zijn. Dat is toen niet gelukt. Wat zonde, en wat belangrijk om een nieuwe deadline te stellen om hier weer hard mee bezig te zijn.

Daarom dient de Partij voor de Dieren het volgende amendement in: Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie, waarin we oproepen om binnen vier jaar en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te realiseren, waarbij er flink op energie bespaard wordt, er overal alleen nog maar duurzame energie wordt gebruikt en het restant aan uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd.

De ambitie van dit college mag ook wel wat opgeschroefd worden als het gaat om windenergie. We kunnen niet klimaatneutraal worden zonder alle duurzame energiebronnen in te zetten, windenergie is essentieel. Daarom staat onze handtekening onder het amendement van de ChristenUnie.

3. Energiecoördinator

Ons laatste punt: Begin december zijn de resultaten gepresenteerd van een afstudeeronderzoek van een medewerker van de gemeente die een onderzoek heeft uitgevoerd naar efficiënt energiebeleid en hoe Utrecht klimaatneutraal kan worden in 2030. Zijn belangrijkste conclusie was dat er een energiecoördinator ingesteld moet worden en dat dit een van de meest kostenefficiënte maatregelen zou zijn. Een energiecoördinator verdient zichzelf binnen een half jaar terug. Op dit moment wordt er vanuit zes afdelingen van de gemeente gewerkt aan energie-efficiëntie, wat dus niet efficiënt is.

De PvdD vraagt zich af of de wethouder bekend is met dit onderzoek en of zij bereid is voor een periode van een jaar een energiecoördinator aan te stellen. Na een jaar kan dan geëvalueerd worden of het klopt dat zo’n coördinator zich binnen een half jaar terugverdient. Deze coördinator kan betaald worden uit de efficiëntie die behaald wordt, omdat zes afdelingen niet allemaal hun eigen ding aan het doen zijn. We hebben een motie hierover achter de hand.

Laat ik dit keer afsluiten met de woorden ‘Elke dag weer bieden zon, wind en water voldoende energie. Het is tijd om realistisch te worden.’

TWEEDE TERMIJN

Als de wethouder focus wil aanbrengen en efficiënt wil zijn wat betreft het tegengaan van CO2-uitstoot dan moet ze zich juist focussen op indirect energiegebruik. Daar is namelijk de grootste winst te halen.

De wethouder gaf tevens aan dat indirect energieverbruik te maken had met fabrieken in China. Helaas zijn we ook niet zelfvoorzienend wat betreft energie. Het gas dat door Utrechters gebruikt wordt komt bijvoorbeeld uit Rusland. Elektriciteit wordt ook niet volledig in Utrecht opgewekt. Toch hebben we het over terugbrengen van gebruik van gas, elektriciteit en diesel. De PvdD vindt dat dus geen geldig argument.

En dat je als gemeente weinig kan met indirect energiegebruik is ook geen argument. Je kan een heleboel als gemeente op dit punt, er is al veelvuldig onderzoek gedaan naar hoe de gemeente zich op indirect energiegebruik kan inzetten. Mijn vraag is nu dan ook: is de wethouder wel op de hoogte van alle mogelijkheden die zij heeft? Is zij wellicht bereid om dit na te vragen bij de gemeente Wageningen, die hiermee al aan de slag is gegaan?

En ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gehad over waarom de wethouder er wel voor kiest als gemeente mensen te stimuleren een andere wasmachine aan te schaffen of een andere auto te kopen, maar ze niet wil stimuleren om iets anders op je bord te leggen, graag nog een reactie hierop.

En als laatste punt, het verbaast me dat de wethouder een eerdere opgelegde doelstelling voor een klimaatneutrale organisatie niet nieuw leven wil inblazen. Ik heb even het meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed erbij gehaald. Daarin staat de doelstelling dat alle gemeentelijke gebouwen in 2015 klimaatneutraal moeten zijn, dan is mijn vraag aan de wethouder vastgoed, is deze doelstelling gehaald? En zo nee, wat gaat u er aan doen om dit wel te halen?

Wij dienen niet de motie in over het aanstellen van een energiecoördinator en zijn benieuwd naar de brief die hierop komt van het college.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Winkeltijdenverordening

Lees verder

Raadsbijdrage betaald parkeren Rijnsweerd Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer