Commis­sie­bij­drage bewoners, bestuur en veiligheid Program­ma­be­groting 2015


13 oktober 2014

Bijdrage over bewoners, bestuur en veiligheid in de Commissie Mens en Samenleving ten behoeve van de Programmabegroting 2015

Bewoners en bestuur
‘Onze dienstverlening verbeteren we door onder meer de regeldruk te verlagen.’ Dat klinkt leuk en dat kan ook best, maar dit moet niet een doel op zich worden. De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen maanden vele gesprekken met ambtenaren gevoerd en heeft gemerkt dat het een doel op zich lijkt te worden om minder regels te hebben. Wat betreft dierenwelzijn, groen en klimaat moeten er juist meer regels of strengere regels komen.

Vraag: kan de wethouder toezeggen het met de PvdD eens te zijn dat op het gebied van een groene, duurzame en diervriendelijke stad er niet minder maar juist meer regels en strengere regels moeten komen?

Veiligheid

De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin iedereen vrij is om zijn eigen leven te leiden. Maar de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van andere mensen of van dieren, natuur of milieu.

In het hoofdstuk veiligheid van de programmabegroting wordt vooral ingezet op handhaving en weinig tot niet op preventie. Dat betreurt de PvdD. Waarom komen mensen in aanraking met criminaliteit is altijd de eerste vraag die gesteld moet worden.

Vuurwerk

Enkele maanden terug was er een commissievergadering over vuurwerk. Daarin werd door de burgemeester stellig aangegeven dat er geen capaciteit zou zijn bij de politie om vuurwerkvrije zones te handhaven. Dit zou mede komen doordat dit jaar het beleid wat betreft het afsteken van vuurwerk al veranderd is in de vier grote steden (minder aantal uren). Afgelopen week was in de krant te lezen dat Rotterdam wél dit jaar al start met twee vuurwerkvrije zones, onder andere 1 op de Erasmusbrug.

Vraag: is de burgemeester bereid bij de burgemeester van Rotterdam navraag te doen na Oud&Nieuw hoe dit in Rotterdam is bevallen? En is hij bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vuurwerkvrije zones in te voeren met Oud&Nieuw 2015/2016?

Camera’s

Camera’s kunnen voor veiligheid zorgen, maar schaden ook onze privacy. De PvdD hecht grote waarde aan privacy en ziet dan ook graag het aantal camera’s in Utrecht dalen. Of laat ik het zo formuleren: ‘Wij zien liever geformeerd staan dat Utrecht eraan werkt om minder camera’s te hebben en zich richt op andere vormen van aanpak van criminaliteit (meer agenten op straat, meer toezichthouders). De gemeente zet cameratoezicht wat ons betreft echt alleen tijdelijk in en pas nadat een rechter het gebied heeft aangewezen als risicogebied.

Vraag: is de burgemeester bereid te kijken naar het verlagen van het aantal camera’s in Utrecht?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Financien en Dierenwelzijn Programmabegroting 2015

Lees verder

Commissiebijdrage Stationsgebied, Leidsche Rijn en monumenten Programmabegroting 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer