Raads­bij­drage Actu­a­li­satie Dieren­wel­zijns­beleid


19 maart 2015

Vandaag, precies een jaar geleden werd de Partij voor de Dieren gekozen in de gemeenteraad van Utrecht. Nu, een jaar later staan we hier tijdens de raadsavond en heeft de politiek het over dierenwelzijn. Dat kunnen wij natuurlijk alleen maar mooi vinden.

We hadden een goede, uitgebreide commissievergadering waarin we het idee kregen dat de wethouder best bereid is om het dierenwelzijnsbeleid beter vorm te geven in Utrecht. Maar echt tot veel toezeggingen wilde de wethouder dan weer niet gaan. Hij geeft aan vele dingen belangrijk te vinden, maar om het dan vast te leggen in de nieuwe nota, nee dat wil hij toch liever niet.

Dat vinden wij zacht gezegd jammer. Daarom willen wij vanavond aan de hand van een pakketje moties en amendementen de dierenwelzijnsnota echt goed voor dieren maken. We hebben slechts 13 moties en amendementen.

We starten met de context van het ontwerpraadsvoorstel. Zoals we al aangaven tijdens de commissie is in de uiteindelijke versie een stukje weggevallen dat wij graag weer in de originele versie terugzien. Het college zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden. Daarom het volgende amendement, ondertekend door PvdA en SU:

1. Amendement welzijn dieren voorop

Snel door naar ons tweede amendement. Dit is een verzamelamendement waarin we aangeven meer daadkracht en ambitie terug te willen zien in de nota. Dit college zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden, nou dan is dit amendement letterlijk over te nemen in de Kaderbrief. Ondertekend door de SP en SU:

2. Amendement meer daadkracht in Kaderbrief dierenwelzijn

Dan ga ik door met een motie. Eigenlijk pleit deze motie gewoon voor het op papier zetten van het nieuwe vervoer- en opvangbeleid voor alle dieren van wethouder Jansen, waarvan hij een tipje van de sluier heeft opgelicht tijdens de commissie. Volgens ons kan hij de motie dan ook gewoon overnemen! Maar better safe than sorry. Ondertekend door SP, SBU en GL.

3. Motie help ook wilde dieren in nood

Nu hoppen we weer naar een amendement. Een kleintje dit keer. Graag zien wij namelijk dat bij rampen álle dieren worden opgevangen, en niet alleen huisdieren en vee. Dat wordt schijnbaar al gedaan, maar niet op papier gezet. Dit college zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden, nou dan is het regelen van dit amendement geen probleem. Ondertekend door PvdA en SBU.

4. Amendement hulp aan alle dieren bij rampen

Over naar schuilstallen voor dieren. Als je dierenwelzijn belangrijk vindt moet je nu al in de dierennota opnemen dat je als college je uiterste best doet om alle beperkingen weg te nemen voor schuilstallen. En niet pas beleid gaan maken als er een probleem met schuilstallen aan de orde zou zijn. Daarom het volgende amendement: ondertekend door SP, PvdA, CU en SBU.

5. Amendement schuilstallen voor dieren

We springen over op een motie, opgesteld naar aanleiding van de discussie in de commissie over het toelaten van het gebruik van dieren ter vermaak van de mens. Als dit college dierenwelzijn belangrijk vindt, dan kijk je naar welke evenementen met dieren wél te verbieden zijn door het college. En wat kan is het verbieden van het oplaten van sierduiven bij bruiloften. Sierduiven sterven zeer regelmatig nadat ze op een bruiloft zijn losgelaten, omdat ze niet de weg naar huis kunnen vinden en ook niet sterk genoeg zijn om in het wild te overleven. Degene die wel overleven worden dan weer bestreden door de gemeente op grond van overlast.

Daarom de volgende motie:

6. Motie bruiloften zonder duivenleed

Paardenmarkten, ook weer zo’n fenomeen waarin dierenwelzijn totaal ondersneeuwt. Als het college zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden, dan zorg je er voor dat paardenmarkten ook nooit kunnen komen in Utrecht in plaats van alleen te wijzen op het feit dat ze er niet zijn. Daarom:

7. Amendement geen paardenmarkten in Utrecht, ondertekend door SP, PvdA en D66

En weer een klein puntje ter verbetering om dierenwelzijn echt als belangrijk te beschouwen. Als je schadebestrijding toepast moet dit de minst schadelijke methode zijn voor het dier en voor de omgeving. En niet de minst schadelijke methode en dan een punt. Want dat kan dan dus ook de minst schadelijke methode alleen voor de mens zijn. Daarom: mede ondertekend door PvdA, CU, SU en GL

8. Amendement Zet dier voorop bij schadebestrijding

De discussie tijdens de commissievergadering ging flink los bij het doden van ‘overlastgevende’ dieren. Als dit college dierenwelzijn belangrijk vindt, dan kan je niet mensen gaan adviseren rattengif te gebruiken en al helemaal niet zelf dit soort gruwelijke en totaal nutteloze dodingsmethoden toepassen. Daarom:

9. Motie dood geen overlastgevende dieren

Yes over naar de hengelsport! Ook hier hebben we al menig woord aan besteed de afgelopen maanden, en terecht. Dit soort vermaak, ten koste van dieren kan dus echt niet in een stad die zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden.

Wij begrijpen dat de wethouder er serieus over nadenkt enkele wateren in Utrecht te gaan sluiten voor sportvisserij in verband met de waterkwaliteit. En dat hij dierenwelzijnscriteria wil opnemen in de vergunningverlening. Wij horen graag van de wethouder of hij dit hier kan toezeggen.

Maar dat is wat de PvdD betreft absoluut nog niet voldoende om echt werk te maken om dierenleed in Utrecht te stoppen.

Daarom dieren wij op dit punt twee moties is:

10. Motie geen visles maar duurzaamheidsles
11. Motie visverbod, mede ondertekend door GL

We zijn er bijna mensen! Want sinds kort weet iedereen hier in de raad wat FUP’s zijn. Voor de kijker thuis: dat zijn fauna uittreedplaatsen voor dieren die in het water vallen en er niet meer uit kunnen klimmen door steile kades en dus verdrinken. Het gaat hier om katten, honden, maar ook wilde dieren zoals egels. Als het college dierenwelzijn belangrijk vindt, zorg je er dus voor, met simpele technieken zoals een touw, dat dieren het water uit kunnen komen. En ten tweede nog even een compliment richting de ambtenaren die al veel doen voor wilde dieren in de stad om te kunnen migreren. Helaas wordt dit dan niet vermeld in de nota. Wij dienen daarom het volgende amendement in:

12. Amendement help dieren uit de goot, mede ondertekend door SP, PvdA, SBU en GL

Als laatste twee punten die niet in de aanbevelingen van de Dierenbescherming terugkomen, maar wel belangrijk zijn. De wethouder Dierenwelzijn gaf tijdens de commissie aan dat de gemeente de wet en de aanbevelingen van de Dierenbescherming gebruikt als kapstok. Als er hele goede ideeën bijkomen, moet je je verstand niet op nul zetten; Nou daar komen we:

Verkoop dieren bij tuincentra:
De wethouder gaf tijdens de commissie aan bereid te zijn een brief te sturen naar de staatssecretaris over het verbieden van de verkoop van dieren bij tuincentra en dierenwinkels in Utrecht. Hij wist alleen nog niet helemaal hoe. Wij hebben bedacht dat hij in ieder geval kan beginnen met het sturen van een brief naar tuincentra en dierenwinkels in Utrecht om te stoppen met de verkoop van dieren. Graag horen wij of de wethouder hiermee kan beginnen en in VNG-verband verder gaat kijken naar de brief aan de staatsecretaris.

Ballonnen
Wij zien dat de oud-burgemeester in samenwerking met het Utrechts Oranje Comité in 2013 nog het startschot gaf voor een ballonnenwedstrijd bij het stadhuis. Gezien de reacties tijdens de commissievergadering gaan wij er vanuit dat deze burgemeester zich niet laat verleiden tot dit soort dieronvriendelijke en milieuonvriendelijke praktijken. Enkele weken geleden bereikte de PvdD een succes in Amsterdam met het tegengaan van het oplaten van ballonnen, wij gaan er vanuit dat Utrecht vanavond volgt en daarom dienen wij de volgende motie in, mede ondertekend door SU, CU, SP en GL.

Die ballon gaat niet op

Dit was het voor vanavond, maar zoals u van ons gewend bent, wij zullen zeker niet een jaar of langer wachten om opnieuw dierenwelzijn op de kaart te zetten en te houden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage uitbreiding winkelcentrum De Gaard

Lees verder

Raadsbijdrage Spoorzone Tweede Daalsedijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer