Raads­bij­drage Spoorzone Tweede Daals­edijk


2 april 2015

Groen

De Partij voor de Dieren is net als velen ingegaan op de uitnodiging van de buurtbewoners rondom de Tweede Daalsedijk om het gebied te komen ontdekken. En wat is dit een prachtig stukje te ‘ontwikkelen’ Utrecht! Hier kan je wat ons betreft het Central Park van Utrecht van maken.

Want ja, de PvdD is nu wel een beetje klaar met de boodschap dat de stad Utrecht nu eenmaal versteend is en dat we buiten de stad moeten gaan voor groen. Nee, het is keuzes maken voor groen óf voor steen. En helaas kiest ook hier de gemeente weer voor de stenige keuze in plaats van een groene oase.

De Tweede Daalsedijk en omgeving is al het meest stenige stukje Utrecht. Laten we daar nu dan eens verandering in aanbrengen.

De bewoners hebben hier een goede oplossing voor bedacht. Naar aanleiding van hun input willen wij dan ook de volgende motie indienen:

Motie ‘Maak van deze spoorzone een groene oase’

En ja, dan kunnen er dus minder woningen worden gebouwd. Maar wat hebben we er aan als Utrecht nog verder versteent en kinderen over 50 jaar kampen met zware longproblemen, de stad oververhit is geraakt en water door hevige overstromingen in de stad nergens terecht kan? Dit college denkt alleen in korte termijnoplossingen voor woningnood, maar vergeet toekomstige generaties.

Verkeer

En dan de verkeersontsluiting. De ontwikkeling van dit gebied moet worden gezien in een geheel plaatje van verkeer in dit gebied. De Amsterdamsestraatweg en de Sint Josephlaan zijn al drukke, vieze straten. Door het laten toestaan van het bouwen van zo veel woningen zal het verkeer alleen maar toenemen. De enige optie voor bouw is om hier te starten met een echt duurzaam project: er worden geen parkeerplaatsen aangelegd en bij de verkoop of verhuur van de woningen wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat er geen ruimte is om hier te komen wonen met een auto. Daarom steunen wij vanavond de motie van Student &Starter.

Als je hier een echte fietswijk van wil maken kan het niet anders dan dat er twee fietstunnels worden aangelegd. Daarom dienen wij samen met D66 een motie in hierover.

En dan dienen we nog een fietsamendement in wat betreft de doorfietsroute langs het spoor. Het lijkt de PvdD een veel beter idee om deze aan de westkant van het spoor te realiseren dan aan de oostzijde. Hierdoor hoeft er veel minder groen te worden gekapt, onder andere een aantal bomen in het Julianapark blijft gespaard, wat een gemeentelijk monument is.

Als je van deze wijk een echte fietswijk maakt, kan je ook het absurde plan om van de Seringstraat een ontsluitingsroute te maken laten vallen. Deze straat is daarvoor niet geschikt. Daarom steunen wij de motie van het CDA hierover.

Randvoorwaarden

In de visie staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de regie op ontwikkeling van de openbare ruimte: verkeerinfra, pleinen en groen.

Daaronder staat ook dat vandaag niet alleen een visie wordt vastgesteld, maar ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de NS en de gemeente voor de ontwikkeling. In de bijlage zou de samenwerkingsovereenkomst moeten zitten, maar deze ontbreekt.

Tevens is er verwarring als je het Raadsstuk leest, want daar staat dat er nog een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten. Maar vervolgens staat op pagina 5 van datzelfde Raadsstuk dat de overeenkomst al is gesloten. Daarom de volgende vragen aan de wethouder:

Is de overeenkomst nu gesloten of niet? En zo ja, wat staat er in de gesloten overeenkomst? Zo nee, wordt deze overeenkomst nog naar bewoners en de raad gestuurd?

Als laatste, maar meest cruciale, hoe kan je nu als politieke partij voor dit plan stemmen vanavond zonder dat er duidelijke randvoorwaarden zijn gesteld?

Dit plan zit nog vol onzekerheden, niet vastgestelde kades en absurde oplossingen.

Om dit op te lossen dienen wij daarom de volgende motie in:

Motie ‘Geen ontwikkelvisie zonder duidelijke randvoorwaarden’

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Actualisatie Dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Commissiebijdrage raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer