Commis­sie­bij­drage raads­voorstel Steden­bouw­kundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost


9 april 2015

Helaas wordt de PvdD niet erg enthousiast van dit plan. Want in dit plan verdwijnt er veel groen zodat er gebouwd kan worden. Het liefst ziet de PvdD graag een alternatief plan tegemoet waarin al het aanwezige groen behouden blijft. Er zijn al stukken waar geen groen meer is, plaats daar de woningen zodat de groene weides en bomen kunnen blijven. En wanneer het groen kan blijven, kunnen ook de daarbij voorkomende dieren, maar ook mensen, er blijven vertoeven. Want bomen haal je niet gewoon weg en kun je niet zo maar vervangen, er zitten namelijk allerlei andere organismes aan vast. Het is broodnodig voor het overleven van dieren, maar ook voor mensen.

Er staan nog maar een aantal bomenrijen in dit gebied. Toevallig staan de bomenrijen in het midden van dit gebied keurig in een rechte hoek. In deze hoeken passen perfect verschillende woningen. De creatievelingen van dit plan kunnen vast een mooi alternatief bedenken waarin de aanwezige bomen behouden kunnen blijven. Want die zijn van grote waarde. Zeker voor Leidsche Rijn omdat het al niet veel oude bomen kent. De boerderij Rood Noot en het sluiscomplex zien ook liever meer dan minder groen terug. Zij worden volgens dit plan straks helemaal ingeklemd tussen de gebouwen.

Er wordt beschreven dat de bomen weg moeten vanwege de ophoging. Vandaar de vraag of er geen alternatieven zijn voor het ophogen, bv trapsgewijs werken. Heeft de wethouder nog andere mogelijkheden voor het hoogteverschil? Graag horen we uw reactie hierop.

Op pagina 61 van het plan staat een link naar de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Die link doet het echter niet. Vandaar dat de PvdD graag wat concrete ideeën meegeeft voor de gemeente. De nieuwe woningen die er komen zouden we graag uitgerust zien met groene daken en gevels, maar ook kastjes voor vogels, vleermuizen, bijen en vlinders zodat Leidsche Rijn niet alleen wordt verbonden met de rest van de stad maar ook met de natuur. Dat is ook beter voor de bewoners zelf. Ook hierop graag uw reactie.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Spoorzone Tweede Daalsedijk

Lees verder

Commissiebijdrage afval, overvolle containers en bomen Oudegracht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer