Commis­sie­bij­drage uitbreiding winkel­centrum De Gaard


12 maart 2015

De Partij voor de Dieren is het eens met de geplande renovatie, net als waarschijnlijk de meeste bewoners. Maar op zijn zachtst uitgedrukt, zijn zij echter minder blij met de geplande vergroting, net als de PvdD. De bewoners gaven onder andere afgelopen zaterdag terecht aan dat er problemen op meerdere fronten zullen ontstaan. Het verkeer zal namelijk toenemen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt en er bovendien sprake zal zijn van parkeeroverlast. Dit is niet alleen onveilig, maar ook slecht voor onder andere de luchtkwaliteit. Een kleinschalig winkelcentrum voor de wijk is geliefder dan een grootschalige voor een brede regio.

Daarnaast gaat dit niet alleen ten koste van de veiligheid van de mensen maar moet bovendien het groen het weer ontgelden. Er staan nu 180 bomen waarvan er 1/3 wordt gekapt en 1/3 wordt verplaatst. Mensen genieten van deze bomen, dit wordt gewaardeerd. Daarnaast is groen belangrijk voor de gezondheid van de samenleving.

Bomen zijn geen palen die je gewoon ergens anders kan plaatsen of uit de grond kan halen. Het zijn levende organismen waar niet alleen mensen van genieten, maar die tevens broodnodig zijn voor de levende natuur eromheen, neem dit ook mee in uw plannen. Dit wordt bruut verstoord wanneer de bomen worden gekapt of in het beste geval worden verplaatst.

Er is ons ook gemeld dat er vorig jaar onder de wijkgroenplannen een stukje groen is aangelegd waar nu parkeerplaatsen moeten komen. Dat is toch erg onlogisch; u als gemeente stimuleert dit bewonersinitiatief en groen, maar dat moet direct wijken voor de uitbreiding van een winkelcentrum waar de bewoners zelf niet op zitten te wachten.

* Daarom wil de PvdD graag een toezegging van de wethouder dat er niet minder groen, maar op zijn minst dezelfde hoeveelheid groen blijft.
* Daarnaast willen we graag een toezegging van de wethouder dat het stukje groen dat nu met behulp van de wijkgroenplannen is ontstaan, behouden blijft.

Dank voor het woord.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage woningen Tweede Daalsedijk

Lees verder

Raadsbijdrage Actualisatie Dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer