Commis­sie­bij­drage woningen Tweede Daals­edijk


12 maart 2015

Vooral maken bewoners zich zorgen, net als de PvdD, om de toename van het verkeer doordat er veel nieuwe woningen op de planning staan. Er mogen maximaal 1.200 nieuwe woningen komen. De bewoners en de PvdD willen echter dat dit aantal omlaag gaat, ook gezien de verkeersaantrekkende werking die dit aantal woningen met zich meeneemt. Dit kan door het aantal woningen omlaag te schroeven en er verschillende type woningen te plaatsen, bijvoorbeeld door eengezinswoningen te mixen met appartementen.

Wat vindt de wethouder hiervan?

Een verkeersaantrekkende werking is niet alleen minder veilig, maar komt bovendien de luchtkwaliteit niet ten goede. Bovendien zou het weinige huidige groen dat aanwezig is behouden moeten blijven en zou dit verder uitgebreid moeten worden dan wat er nu in het plan staat. De plannen voor groen zijn vrij summier in vergelijking met het aanwezige beton. In aanvulling op wat GroenLinks net zegt: daar is de PvdD het deels mee eens, maar ik zou zeggen: behoud het bestaande groen en laat het geplande groen in de punt en langs de rand, maar voeg ook in het midden meer groen toe.

Graag willen we een toezegging van de wethouder dat er minder woningen komen en meer groen bij de Tweede Daalsedijk.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage draagvlakmeting betaald parkeren

Lees verder

Commissiebijdrage uitbreiding winkelcentrum De Gaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer