Raads­bij­drage Bila­terale Ontwik­kel­over­een­komst Jaarbeurs


17 maart 2016

Leefbaarheid, luchtkwaliteit en gezondheid zijn voor de Partij voor de Dieren belangrijke uitgangspunten.

Het voorstel dat nu voorligt wordt aan ons gepresenteerd alsof zowel de gemeente als de jaarbeurs daar beter van worden. Dat klinkt mooi, maar het economisch belang van deze partijen is niet per se ook het belang van de stad en haar inwoners. De Jaarbeurs is bijvoorbeeld een grote publiekstrekker die ondanks situering naast het station veel auto's naar de stad trekt, met alle gevolgen voor luchtkwaliteit en gezondheid van dien. Daarom zijn wij als Partij voor de Dieren geen voorstander van de Jaarbeurs op deze locatie. Dat de Jaarbeurs haar grond door deze Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst (BOO) in eeuwigdurend erfpacht krijgt maakt ons er niet geruster op dat deze situatie in de toekomst kan veranderen. Bestaanszekerheid voor de Jaarbeurs is uiteraard prima, maar een dergelijke voorziening past wat ons betreft beter op een met OV goed bereikbare plek buiten de binnenstad. Door deze BOO maken we de mogelijkheid dit in de toekomst te realiseren alleen maar kleiner.

Uit de second opinion blijkt dat de gemeente de financiële bijdrage die ze met deze ruil aan de jaarbeurs doet, kan terugverdienen. Wij vragen ons af of dat vooral tot nog meer vastgoed leidt, of dat er een groen en leefbaar gebied ontwikkeld kan worden. De financiële bijdrage van de gemeente aan de jaarbeurs die gepaard gaat met deze grondruil wordt onderbouwd door het verdienpotentieel van de grond die de gemeente krijgt. Dan gaat het over de euro’s die de gemeente moet terugverdienen met het mogelijk maken van ontwikkelingen op deze grond. Een echte verdienste zou echter zijn als ook doelen met betrekking tot leefbaarheid, gezondheid en groen niet uit het oog verloren worden. Op dit moment lijkt nog onduidelijk wat de mogelijkheden straks zijn en wat de gemeente straks moet doen om de investering in extra grond terug te verdienen. Komt er een duurzaam en groen plan, of worden we toch uiteindelijk gedwongen akkoord te gaan met nog meer vastgoed?

Deze onduidelijkheid over de beoogde ontwikkelingen in het gebied wat ten gevolge van deze overeenkomst in handen van de gemeente komt ondersteunt ons in ons standpunt om op dit moment niet akkoord te gaan met het voorstel dat er nu ligt.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage park Smakkelaarsveld

Lees verder

Commissiebijdrage Castellum Hoge Woerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer