Commis­sie­bij­drage Castellum Hoge Woerd


24 maart 2016

Onder andere de Partij voor de Dieren sprak laatst in een commissie over de festivalisering van Utrecht.

Daarin kwam duidelijk naar voren dat de gemeente het aantal evenementen in de stad meer wil spreiden en dat Castellum Hoge Woerd voor de gemeente een interessante locatie is om het spreidingsbeleid ook daadwerkelijk verder uit te kunnen werken.

De Partij voor de Dieren is het niet eens met de constante focus van dit college op het blijvend méér willen aantrekken van evenementen naar de stad, maar kan zich wel vinden in het feit dat er voor het huidige aantal evenementen naar meer loca|ties wordt gezocht.

De PvdD was gisteren nog in Castellum Hoge Woerd en gezien de soort plek vinden wij het logisch dat er hier evenementen worden gehouden. Daar leent de locatie zich voor. Wel willen wij van de wethouder de toezegging dat als er hier meer evenementen worden georganiseerd dit inhoudt dat er op andere plekken in de stad dus ook minder evenementen komen.

Dan naar de overlast
Wij zijn en blijven wel altijd kritisch op de overlast voor mens en dier. We hebben dan ook uitgebreid met Utrecht Natuurlijk gesproken over de overlast voor de dieren in de steede daar. Zij geven aan dat zij inschatten dat de dieren er geen overlast van zullen ondervinden en geven aan hierop te blijven monitoren. Ook voor de wilde dieren in het Maximapark lijkt de overlast bij veelal kleinschalige evenementen mee te vallen. De PvdD heeft dan ook geen bezwaren voor de dieren, zolang de monitoring hierop blijft.
Dus indien we het bestemmingsplan wijzigen, maar er wel een evaluatie wordt uitgevoerd, kan er dan bij de evaluatie ook meegenomen worden of het voor de dieren in de steede en voor de wilde dieren geen ernstige overlast in de vorm van stress, angst en/of pijn geeft?

Wat betreft de overlast voor de mens; de conclusie die wij kunnen trekken is dat de omwonenden samen met de exploitant van het Castellum tot een overeenkomst zijn gekomen. Indien het al naar ons toegestuurde plan hun wens is, waarom zouden wij dan nog een ander plan bedenken? Dus de PvdD ziet graag het plan uitgewerkt dat door bewoners en exploitant is aangedragen.

Dan nog kort over de autoproblematiek. Wij maken ons wel zorgen over het vinden van een parkeeroplossing en over het feit dat er in de beantwoording van de wethouder op onze feitelijke vragen nog geen oplossing wordt aangedragen. De wethouder constateert alleen dat er een oplossing moet komen. Kan de wethouder toezeggen nog voor de raadscommissie aan te geven, dat indien we nu voorstellen om de plannen van de bewoners en exploitant te gaan uitwerken, hij ook met een uitgewerkte verkeersoplossing zal komen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Bilaterale Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs

Lees verder

Commissiebijdrage Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer