Commis­sie­bij­drage Steden­bouw­kundig plan Leeu­westeyn


24 maart 2016

De Partij voor de Dieren is geen voorstander voor woningbouw op deze locatie, waar honderden bomen moeten verdwijnen. We hebben hier in het verleden nooit mee ingestemd, maar nu ligt er toch een plan voor.

Nu er dan toch een woonwijk moet komen zijn we blij met de uitgangspunten dat het in elk geval een zeer duurzame en groene wijk zal worden. Daarom sluit ik aan bij de kritische opmerkingen die net al door anderen zijn gemaakt met betrekking tot de toekomst van stadsverwarming. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder hierop.
We blijven echter echt van mening dat behoud van het bestaande bos op deze plek de meest groene en duurzame keuze is.
Temeer omdat er in Leidsche Rijn nog veel braakliggende grond is. De groei van steden neemt inmiddels af [(onderzoek CBS, recent in de media)], dus of er over enkele jaren nog steeds zoveel vraag naar huizen is vragen we ons af. Onze voorkeur zou zijn om eerst de braakliggende grond in Leidsche Rijn te benutten of ontwikkelaars aan te sporen dat te doen, voordat de oude bomen in Leeuwesteyn gekapt moeten worden.

En dat brengt mij op de bomen. Wat er precies gaat gebeuren met de bomen in Leeuwesteyn is voor ons nog wel een raadsel en ik hoop dat de wethouder daar in zijn reactie wat meer duidelijkheid over kan geven. Inmiddels is de velvergunning voor 635 bomen aangevraagd, maar dit staat nergens in het plan, we moesten daar zelf via overheid bekendmakingen achter komen. Er wordt in het plan genoemd hoeveel bomen er behouden blijven, en natuurlijk zijn we blij dat de inzet van mijn voorgangster vorig jaar in deze commissie, ertoe geleid heeft dat er in elk geval nog 250 bestaande bomen behouden blijven.
Ik het Stedenbouwkundig Plan wordt ook genoemd dat er 250 nieuwe bomen geplant zullen worden. Maar hoe zit het dan met die 635 die weg moeten? De bomenparagraaf is hier wat ons betreft veel te vaag over en roept de vragen op: Hoe en waar deze bomen worden gecompenseerd? En of het bij dit aantal blijft? En zijn de 250 nieuwe bomen waarvan in het stedenbouwkundig plan staat dat ze geplant worden extra, naast de compensatie voor de 635?
Naast een reactie op deze vragen hoop ik dat de wethouder ook kan aangeven waarom dit niet duidelijker in het plan staat.

Het lijkt erop dat in het plan dat nu voorligt haast vermeden wordt te zeggen dat er honderden bomen weg zullen moeten voor deze wijk. Waarom wordt dat niet vermeld? Het zou eerlijk zijn om in de bomenparagraaf niet alleen te communiceren over het aantal bomen dat behouden blijft, maar daarbij ook steeds te vermelden dat deze woonwijk ook leidt tot de kap van 635 bomen. De bomeninventarisatie is weliswaar als apart document op te vragen, wij zouden graag zien dat er in het Stedenbouwkundig Plan op zijn minst helder vermeld wordt om hoeveel bomen het gaat.

Tot slot nog een vraag met betrekking tot de fasering. In het voorstel staat dat na vaststelling van dit Stedenbouwkundig Plan gestart wordt met het bouwrijp maken. Graag de bevestiging dat bomenkap pas na het broedseizoen plaatsvindt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Castellum Hoge Woerd

Lees verder

Commissiebijdrage Utrecht Global Goals City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer