Commis­sie­bij­drage Utrecht Global Goals City


24 maart 2016

Het is goed en niet meer dan logisch dat Utrecht bijdraagt aan de Global Goals for Sustainable Development die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. De Partij voor de Dieren is daarom blij dat er het college hiervoor de nota Utrecht Global Goals City heeft opgesteld.

Wat er in deze nota staat over eerlijk inkopen en het stimuleren van regionale voedselinitiatieven ondersteunen we graag. We zien graag dat de gemeente ondersteunt bij het tot stand komen en in stand houden van lokale voedselcollectieven.
Ook zijn we blij met de uitgesproken ambitie om fairtrade gemeente te blijven en het aantal bedrijven en bewoners dat kiest voor fairtrade producten te laten groeien.

Tegelijkertijd hebben we het idee dat er in deze nota iets over het hoofd gezien wordt. De Verenigde Naties roepen gemeenten op om zelf, lokaal, te zorgen voor een duurzaamheidsagenda die bijdraagt aan het behalen van de Global Goals.
Wat nu als we met één eenvoudige maatregel zouden kunnen bijdragen aan het terugdringen van waterverspilling, van klimaatverandering, van CO2-uitstoot, aan het effectiever benutten van de wereldwijd beschikbare landbouwgrond en daarmee eerlijker verdelen van de beschikbare voeding in de wereld? Dat is een groot aantal van de global goals.
Want dat is namelijk mogelijk, ook in onze gemeente. Ik hoop dat de relatie tussen de Global Development Goals [als wereldvoedselvoorziening, beschikbaarheid van drinkwater, terugdringen van honger en armoede in de wereld, terugdringen van co2-uitstoot], en de menselijke vleesconsumptie voor u niet als een verrassing komt, gezien onze eerdere betogen maar meer nog gezien de steeds groter wordende aandacht in de media hiervoor. Vorige week nog verscheen een nieuwsbericht van het Wereldnatuurfonds: dat ook zij onderzoek hebben laten doen en onderschrijven dat meer groente en minder dierlijke producten eten beter is voor het milieu. En toevallig werd afgelopen dinsdag zelfs op NU.nl gepubliceerd over onderzoek van de universiteit van Oxford waarin de effecten van een meer vegetarisch dieet worden doorgetrokken naar wereldwijde gezondheid en milieu. Ook deze onderzoekers concluderen dat door meer groente en fruit en minder vlees te eten de opwarming van de aarde afgezwakt kan worden en dit wereldwijd invloed heeft op milieu en gezondheid.
Daarom hoor ik graag van de wethouder of hij het met onze fractie eens is dat de nu voorliggende Nota een uitgelezen plek is om een voorstel te doen voor bijvoorbeeld een Utrechtse Meat Free Monday of Veggie Thursday, in navolging van andere steden zoals onder veel meer Gent, San Francisco, Los Angeles, Oslo en Vancouver.

Dit is een uitgelezen kans om samen met andere Utrechtse bedrijven en instellingen bij te dragen aan het creëren van een groter bewustzijn onder Utrechtse inwoners en bedrijven over de Global Goals en van de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren.
Er worden in de nota al een aantal voorbeelden voor de Utrechtse Global Goals menukaart genoemd. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de menukaart in 2016 verder samengesteld wordt, samen met bedrijven, instellingen en bewoners. We willen de wethouder graag vragen om in de besprekingen met deze partners in elk geval het onderwerp Meat Free Monday of een variant daarop op de agenda te zetten. Dat kan volgens ons prima omdat er in de nota toch al een aantal door de gemeente bedachte voorbeelden genoemd staan, onder andere onder het kopje “verduurzaming in de stad zelf” de optie verantwoorde voeding te introduceren, met tussen haakjes (bij bedrijven).
Daarbij is mijn fractie ook benieuwd of het mogelijk is dat wij en wellicht ook andere fracties betrokken kunnen worden bij deze gesprekken over de invulling van de menukaart
Ik hoor ook graag van de wethouder hoe hij erover denkt dit onderwerp op te nemen in het driejarenprogramma Global Goals van de gemeente.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

Lees verder

Commissiebijdrage Bijdrage gifgebruik op sportvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer