Raads­bij­drage park Smak­ke­laarsveld


17 maart 2016

In de motie die wij in 2014 mede indienden riepen we het college op de optie voor een park op het Smakkelaarsveld nader uit te werken. Dat zou voor het eerst enigszins recht doen aan de optie die uit het referendum van bewoners is gekomen, namelijk een open en groen stationsgebied.

Ik ben benieuwd hoe andere fracties kunnen uitleggen hoe het bebouwen van dit laatste stukje lege grond in het stationsgebied recht doet aan de referendumuitspraak van een meerderheid van de Utrechtse burgers koos voor visie A, namelijk en ik citeer het AD: “een groen en vriendelijk Utrecht dat niet tegen elke prijs blijft meedoen in de race voor een economische koppositie”. Want ik zie niet hoe nog meer bebouwing past bij deze visie.

Optie Park ++ komt het beste tegemoet aan de motie en de referendumuitslag, en dus zou je kunnen zeggen dat het college de motie heeft uitgevoerd. Ware het niet dat het college dit scenario maar half heeft uitgewerkt: er wordt wel een plan gepresenteerd maar financiering ontbreekt. De motie is dus eigenlijk maar half uitgevoerd want bij het presenteren van een reële optie hoort ook het aanmerken van financiering hiervoor. Die financiering had in de gigantische begroting van het stationsgebied met wat wilskracht wellicht best gevonden kunnen worden. Dat het college dit niet gedaan heeft stelt niet alleen ons teleur, maar doet ook geen recht aan wat de burger heeft aangegeven bij het referendum.

In de commissie werd ook nog een vierde optie genoemd, een gebouw of zoals Student & Starter net heeft aangegeven, zelfs twee gebouwen, met het park op het dak! Dat lijkt ons nog minder gewenst dan de optie park+. Een park met groen op ooghoogte en met ondergrondse ruimte waar bomen kunnen wortelen heeft namelijk veel positieve eigenschappen die enkele planten of bomen in bakken in een dakpark op tientallen meters hoogte niet kunnen evenaren:

  • Bomen en groen zuiveren de lucht van fijnstof, geen overbodige luxe naast de hov-baan.
  • Meerdere onderzoeken tonen aan dat zicht op bomen genezing herstelt en zorgt voor minder mentale moeheid, minder criminaliteit, minder agressie en minder stress. (let wel: zicht op bomen)
  • Bomen en groen dragen bij aan een prettige leefomgeving. Het stationsgebied is intensief bebouwd. tienduizenden reizigers die vanuit het noorden en westen met de trein Utrecht binnenkomen zien niets van de stad, enkel een muur van kantoorpanden. Hoe mooi zou het zijn om deze laatste opening open te houden zodat ze een groen park zien met daarachter de binnenstad.
  • En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Denk aan hittestress, afwatering, recreatiegebied voor mensen, verblijfplaats voor dieren, aantrekkelijk voor toeristen.

En nu staan wij dus voor een dilemma: park ++ is op dit moment niet betaalbaar omdat het college hier geen geld voor wil vrijmaken en park+ zadelt ons op met een gebouw dat op deze plek zeer onwenselijk is. Maar wat doen verstandige mensen als ze iets graag willen hebben en dat niet kunnen betalen? Dan gaan ze sparen!

Omdat park + en ++ afvallen blijft nu eigenlijk alleen de optie park basis open. Het is jammer dat in dit scenario geen plek is voor bomen en een speelplaats of voor het doortrekken van de Leidsche Rijn. Wat niet is kan echter nog komen. Wij zien dit als een tussenstap. Zo komen er in elk geval geen dingen op deze plek die wij en de Utrechtse burger echt niet willen.

Tegelijkertijd willen we dan ook oproepen om te gaan sparen voor een mooie groene inrichting voor dit park. Elk jaar een deel uit bijvoorbeeld de begroting stedelijke ontwikkeling hieraan besteden, en over enkele jaren hebben we alsnog ons park++! De stad kan zichzelf zeer goed promoten met een mooi groen park. Het levert bijvoorbeeld extra bezoekers op en een mooi groen park kan bijdrage aan het aantal publicaties over Utrecht in nationale en internationale bladen. Aan stadspromotie geven we jaarlijks bijna 2 miljoen uit. Een boom kost slechts een paar duizend euro, dus er hoeft slechts een klein deel van dit bedrag gereserveerd te worden en in enkele jaren kan het Smakkelaarsveld Basis zijn uitgegroeid tot het Smakkelaarsveld ++.

Dit proces kan nog eens versneld worden door bijvoorbeeld bomen die na kap gecompenseerd moeten worden daar waar dat niet op de oorspronkelijke plaats kan, in dit park te plaatsen.

Als dit amendement niet wordt aangenomen en het raadsvoorstel blijft zoals het is, dan is de keuze wel of geen park+.

In het voorstel schrijft het college dat park+ aansluit bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Er zouden namelijk energieneutrale woningen en gevelgroen gerealiseerd kunnen worden. Dat klinkt aardig, maar het meest duurzame en het meest eerlijke richting de Utrechtse burgers is nog altijd een park zonder gebouw!

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bilaterale Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs

Lees verder

Raadsbijdrage Bilaterale Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer