Commis­sie­bij­drage Bila­terale Ontwik­kel­over­een­komst Jaarbeurs


8 maart 2016

Ik zal mijn bijdrage kort houden, want bij de vorige behandeling van dit onderwerp heb ik onze zorgen mbt luchtkwaliteit gezondheid en leefbaarheid al uitgesproken. Vanuit die uitgangspunten wil ik aansluiten bij de kritische noot van de SP ten aanzien van de Jaarbeurs op deze plek. Ondanks situering naast het station trekt dit duizenden auto’s naar de stad, met alle gevolgen voor luchtkwaliteit en gezondheid van dien. Daarom ben ik ook benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vraag van GL over de relatie tussen de jaarbeursparkeerplaatsen en de P&R’s buiten de stad en hoe dat zich verhoudt tot het concurrentiebeding in de overeenkomst. Ook wil ik aansluiten bij wat CU vroeg over hoe de realisatie van deze parkeergelegenheid aansluit bij het beleid om juist parkeren buiten de stad te stimuleren.