Commis­sie­bij­drage commissie bestem­mingsplan Opaalweg


16 mei 2019

De Partij voor de Dieren was vorig jaar –als enige partij- tegen dit bestemmingsplan. De Raad van State bevestigt nu dat de groencompensatie onvoldoende geborgd is in het bestemmingsplan. Graag een reflectie van het college daarop.

De Partij voor de Dieren maakte, en maakt zich nog steeds, grote zorgen over de ecologisch waardevolle natuur die hier in de verdrukking komt door de uitdijende stad. We vonden dat de enige verbetering het afblazen van het plan was, om te voorkomen dat de hoofdgroenstructuur hier verdwijnt.

Het verbaasd ons eerlijk gezegd dan ook niet dat nu ook de Raad van State bevestigt dat de groencompensatie in dit plan niet goed geregeld is. Zou het college het met ons eens kunnen zijn dat bouwen in de hoofdgroenstructuur, op deze kwetsbare plek, überhaupt niet te compenseren valt en er dus geen gebouw moet komen?

De Partij voor de Dieren zei vorig jaar al, dat geen enkele compensatiemaatregel die in het bestemmingsplan genoemd werd, afdoende was om de gevolgen van het plan voor het doorbreken van een ecologische verbinding te compenseren. Ook de punten die in het aanvullende compensatieplan genoemd worden kunnen dat niet.

Wij blijven bij dat standpunt en zijn daarom ook nu tegen dit voorstel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Daalsepark

Lees verder

Commissiebijdrage commissie Strosteeg Springweg garage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer