Bijdrage commissie Strosteeg Springweg garage


16 mei 2019
De Partij voor de Dieren vindt parkeren in de binnenstad sowieso geen goed idee. Niet op de Oudegracht, maar ook niet in de parkeergarage. Die auto’s moeten niet alleen staan, maar moeten er ook naartoe met alle ellende van dien. Wat mijn fractie betreft gaan we alternatieven daarvoor onderzoeken.

Het in samenhang bespreken is goed: in de raadsbrief wordt al verwezen naar de omgevingsvisie binnenstad, dus dat wordt misschien deels ondervangen. Maar waar we ook op moeten letten:
- Horeca en functiemenging: er wonen namelijk ook gewoon mensen in de binnenstad. Bovendien komt er nog een horeca-kader aan voor binnenstad, dus daar zou ik niet op vooruit willen lopen.
- Daarnaast hebben we de wens om de ruimte daar de vergroenen. Het is een erg stenige omgeving en zowel voor bezoekers als ook voor bewoners van de binnenstad is vergroening belangrijk.