Commis­sie­bij­drage Ontwik­kel­stra­tegie Zuid­gebouw


25 november 2014

De Partij voor de Dieren wil zich in deze commissie niet in de richting van twee invullingskeuzes laten drukken. Wij willen nog heel even een stapje terug en wel naar de inspraak van bewoners en de vraag of het Zuidgebouw nu wel gebouwd moet worden. Op de fractie van de PvdD zijn vele bezorgde reacties van omwonenden binnengekomen die vrezen voor hun woongenot, waardedaling van hun appartementen en de komst van een luguber busstation en tramhalte onder het Zuidgebouw. De Partij voor de Dieren wil dat het stationsgebied een open karakter houdt en is van mening dat de komst van het Zuidgebouw, met een hoogte van maar liefst 45 meter, daar absoluut niet aan bijdraagt.

De komst van een dergelijk groot gebouw op deze plek zal voor omwonenden het uitzicht belemmeren en een ingesloten gevoel geven. Het is wat de Partij voor de Dieren betreft een veel te groot gebouw in een al dichtbebouwd gebied. Het gebouw wordt dermate dicht op de bestaande appartementen gebouwd dat het gevolg zal zijn, dat er een groot gebrek zal zijn aan lichtinval, maar geen gebrek aan windkracht, wat een logisch gevolg is als dit soort grote gebouwen zo dicht op elkaar gebouwd worden. Straks zitten de bewoners in de schaduw en in de snijdende wind op hun balkon. Vraag aan de wethouder: waarom is het überhaupt nodig om dit Zuidgebouw nu neer te zetten? Wat is de haast? Liever ziet de Partij voor de Dieren, net als de bewoners van het appartementencomplex Moreelsepark, een door groen omringd OV-plein, dan realisatie Zuidgebouw, waardoor een groene toegang tot de stad wordt gecreëerd, met een open karakter.

Dat er een dialoog over het Zuidgebouw met bewoners gevoerd wordt is mooi, maar liever hadden deze bewoners een dialoog over de invulling van het gebied gezien. Er staan al veel kantoren binnen de gemeente Utrecht leeg en het realiseren van nog meer kantoorruimte is absoluut ongewenst, dus zoals D66 al even vroeg: wat is dan een gewenste invulling van het Zuidgebouw? De Partij voor de Dieren is in het algemeen van mening: verdere verstening is niet hetgeen Utrecht nodig heeft. Wat Utrecht wél nodig heeft, is méér groen voor een gezonde leefomgeving waarin bewoners zich goed voelen.

De Partij voor de Dieren wil dat het raadplegen van omwonenden verder gaat dan alleen raadplegen en bezwaren ter kennisgeving aannemen, om vervolgens gewoon verder te bouwen aan het Zuidgebouw. De Partij voor de Dieren wil dat de bezwaren van bewoners daadwerkelijk gehoord worden en dat de vormgeving en invulling van het Zuidgebouw daarop wordt aangepast en dat er gekozen wordt voor een groene open invulling van het gebied als bewoners dat willen, in plaats van het gebied op deze manier helemaal dicht te bouwen. Graag een reactie en een toezegging van de wethouder dat hij niet alleen raadpleegt, maar echt gehoor geeft aan de wensen van bewoners in dit gebied.

Laat het duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren tegen de komst van het Zuidgebouw is en een groen en open, veilig OV-plein wenst.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Jaarbeurspleingarage en Van Sijpesteijnkade

Lees verder

Commissiebijdrage Wilhelminapark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer