Commis­sie­bij­drage Jaar­beurs­pleingarage en Van Sijpesteijnkade


25 november 2014

Het gaat hier vandaag over de Jaarbeurspleingarage, maar de Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente Utrecht al de fout in gaat door het realiseren van een megabioscoop waar iedereen met de auto naartoe kan gaan. Uit onderzoek is immers gebleken dat de simpele mogelijkheid om met de auto te gaan door het creëren van ruime parkeergelegenheid, er voor zal zorgen dat mensen ook daadwerkelijk vooral met de auto gaan. En waar is dat voor nodig?

We hebben het hier, zoals GroenLinks al even noemde, over het stationsgebied, met uitstekende OV-verbindingen. Een veelgehoord argument is dat er voldaan moet worden aan de parkeernorm. De Partij voor de Dieren vindt dit een niet-steekhoudend argument van een gemeente die zichzelf ten doel heeft gesteld het autoverkeer in de stad te verminderen en zorg te dragen voor een goede luchtkwaliteit, schone lucht waarin iedereen gezond blijft.

De Partij voor de Dieren was het, tijdens de raadsinformatieavond over dit onderwerp, eens met Stichting Stop Luchtverontreiniging over de ondoorzichtigheid van de gebruikte jaartallen om de verwachte invloed op de luchtkwaliteit te meten. Wij vroegen daar extra informatie over aan, die ons gisteren via een commissiebrief heeft bereikt. Het is teleurstellend dat wij in deze commissiebrief moeten lezen dat er wordt uitgegaan van de verwachte autonome verbetering van de luchtkwaliteit door maatregelen elders in plaats van dat er gekeken wordt in hoeverre en in welke mate de bouw van deze parkeergarage en de verkeersaantrekkende werking daarvan nadelig is voor de luchtkwaliteit. Er wordt gesteld dat uit de Monitoringstool blijkt dat de gemeente Utrecht in het jaar 2020 ruimschoots voldoet aan de grenswaarden op basis van de Wet Milieubeheer. Het jammerlijke is alleen, dat deze Monitoringstool nog niet gepubliceerd is en wij in deze commissievergadering moeten debatteren over de garage en de luchtkwaliteit zonder inzage in deze gegevens.

Voorzitter, wij moeten de wethouder dus op zijn blauwe ogen geloven dat alles prima in orde is met de luchtkwaliteit na realisering van deze enorme parkeergarage van maar liefst 1.000 parkeerplaatsen. Ja, u hoort het goed, 1.000 parkeerplaatsen, want die 800 parkeerplaatsen die genoemd worden in de commissiebrief zijn ‘flexibel’, zo werd op de raadsinformatieavond uitgelegd. Graag nogmaals een reactie van de wethouder op de cijfers en jaartallen met betrekking tot de verwachte veranderingen voor de luchtkwaliteit en een toezegging dat deze Monitoringstool zo snel mogelijk en nog voor de raadsvergadering naar de raad komt.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af: Waarom is het nodig om zo’n grote parkeergarage in bouwen? Andere partijen noemden het al: marktpartijen zien niets in investeringen in deze te bouwen parkeergarage, omdat het risico niet te overzien is. Waarom bouwt de gemeente de garage dan? Kan de gemeente alle risico’s wel overzien? In het kader van minder auto’s in de stad en schone lucht, ziet de PvdD liever geen parkeergarage met 800-1000 parkeerplaatsen. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de Jaarbeurspleingarage er niet komt. Graag een reactie van de wethouder.

Dan wilde de Partij voor de Dieren tot slot ook nog iets zeggen over de wijzigingsbevoegdheid wat betreft de bouwgrens uit het bestemmingsplan ontwikkeling Leeuwesteijn, maar wij sluiten ons aan bij het betoog van GroenLinks daaromtrent. De Partij voor de Dieren wil dat het open karakter van het gebied behouden blijft.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling beleidskader Cameratoezicht

Lees verder

Commissiebijdrage Ontwikkelstrategie Zuidgebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer