Raads­bij­drage Vast­stelling beleids­kader Came­ra­toe­zicht


20 november 2014

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. En wat ons betreft heeft de gemeente Utrecht de belangrijke taak de veiligheid van burgers te waarborgen. Maar te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de privacy van burgers wordt geschaad. Dit geldt ook voor het blijvend inzetten van camera’s. Wij zijn van mening dat cameratoezicht alleen tijdelijk mogelijk moet zijn in een door de rechter aangewezen risicogebied.

Het voorliggende beleidskader cameratoezicht is aangescherpt en de termijn voor het plaatsen en weghalen van een camera is al verkort.

Toch blijven wij wel bezwaren zien in dit beleidskader en dat heeft vooral te maken met het niet stellen van het doel om het aantal camera’s te verminderen. Wij zien graag dat de gemeente Utrecht eraan werkt om minder camera’s te hebben en zich richt op andere vormen van aanpak van criminaliteit (meer agenten op straat, meer toezichthouders). De gemeente zet cameratoezicht wat ons betreft dus echt alleen tijdelijk in en pas nadat een rechter het gebied heeft aangewezen als risicogebied.

De PvdD steunt daarom het amendement van D66 en de motie van GroenLinks die een concrete vermindering van het aantal camera’s vraagt. Wat de PvdD betreft is inzet van camera’s dus altijd tijdelijk en kunnen we nog wel een stapje verder gaan om camera’s terug te dringen, maar het amendement en de motie zijn een stap in de goede richting.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Slotdebat Programmabegroting 2015

Lees verder

Commissiebijdrage Jaarbeurspleingarage en Van Sijpesteijnkade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer