Commis­sie­bij­drage Wilhel­minapark


25 november 2014

De PvdD hecht veel waarde aan groen, vandaar dat dit bestemmingsplan rondom het Wilhelminapark van belang is voor ons. Maar niet alleen voor ons, zo blijkt uit de vele reclamanten, ook voor de bewoners. Zij vinden dit park en groen erg belangrijk.

De eerste reclamant heeft het onder andere over zonne-energie. Er wordt een goede vraag gesteld over het plaatsen van zonnepanelen en de gemeente geeft een duidelijk antwoord. Zo wordt er onder andere gemeld dat bomen die schaduw veroorzaken in principe geen reden zijn om ze te kappen. De PvdD is van mening dat het nooit een reden is om bomen te kappen omwille van hun schaduw, en al helemaal niet in een groen gebied. Hier willen wij graag een toezegging van de wethouder van. Daarnaast wil de PvdD de wethouder vragen om wel mogelijke plekken te bekijken om zonnepanelen te kunnen laten plaatsen.

Reclamant 19 vraagt om een bepaalde strook in plaats van bestemming verkeer bestemming ‘groen’ aan te laten duiden waarop als antwoord volgt dat er groen geplaatst mag worden. Dit is echter geen antwoord op de vraag. Nu kan er alsnog verkeer als bestemming komen in plaats van groen, graag een toezegging van de wethouder dat dit stukje bestemming groen kan krijgen.

Daarnaast wordt er door reclamant 21 gesproken over parkeerplaatsen in de bestemming tuin, wat op zich al een vreemd fenomeen is. De Emmalaan en de Museumlaan zijn hier voorbeelden van. Er wordt gevraagd om een ‘toename van het aantal parkeerplaatsen’ te schrappen en de gemeente maakt hier ‘een geringe toename’ van als reactie. Dit is erg vreemd aangezien er eerst wordt gesproken over een afname van verharding ten gunste van een groene inrichting. Terwijl er daarna weer staat dat een kleine uitbreiding van parkeerplaatsen niet ongewenst is. Dit spreekt elkaar enorm tegen, terwijl er wordt gedaan alsof dit een logisch voortvloeisel is van elkaar is. Graag willen wij een toezegging van de wethouder dat er het liefst minder parkeerplaatsen komen of op zijn minst hetzelfde aantal, maar dus zeker niet méér parkeerplaatsen.

Reclamant 34 geeft ook aan dat de achtertuinen van de Maliebaan verhard zijn in de loop der tijd en dat er veel bomen zijn gekapt. Als reactie geeft de gemeente dat er bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken en een geringe toename van het aantal aanwezige parkeerplaatsen kan worden toegestaan, indien er sprake is van een afname van verharding ten gunste van een groene inrichting. Dit spreekt elkaar ook weer tegen; een toename van parkeerplaatsen is sowieso niet ten gunste van groen. Graag een toezegging van de wethouder om ook de verharding hier te verminderen en groen terug te geven.

Bovendien wil ik u graag wijzen op de erkenning die reclamant 27 vraagt voor de natuurwaarden. De Partij voor de Dieren ziet ook het belang in van dit park, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor het groen zélf en alles wat er leeft en groeit. Vandaar dat wij ook graag erkenning willen van de natuurwaarden, graag een toezegging hierop van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Ontwikkelstrategie Zuidgebouw

Lees verder

Commissiebijdrage Oudenrijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer