Commis­sie­bij­drage Cultuurnota


1 november 2016

Cultuursubsidies worden al lang verstrekt, maar het is voor mij als Utrechts raadslid van de Partij voor de Dieren de eerste keer dat ik op deze manier te maken krijgen met de cyclus van de Cultuurnota.

In ons nieuwe landelijke verkiezingsprogramma, afgelopen zondag gepresenteerd, staat een interessante alinea over kunst en cultuur. Ik haal het belangrijkste punt er direct uit: “Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.” Dit is zeker van toepassing op de situatie in Utrecht. Zeven instellingen hebben een positief advies gekregen van de commissie, maar krijgen vanwege een lage prioritering geen budget. Er was immers te weinig geld beschikbaar voor alle subsidiabele aanvragen. De PvdD ziet graag dat deze zeven instellingen toch het geadviseerde bedrag krijgen, omdat wij sowieso vinden dat er meer geld naar kunst en cultuur moet. Wij zien dan ook graag zo snel mogelijk een structurele oplossing voor de Club van Zeven; niet alleen in 2017, maar tot en met 2020. Cultuur is essentieel voor een leefbare stad en moet niet worden gezien als een thema dat economische groei bevordert, maar als belangrijk op zichzelf, zonder naar economische groei te kijken.

Over structurele oplossingen gesproken: waarom wordt voor wereldmuziek alleen in de jaren 2017 en 2018 een bedrag van 100.000 euro uitgetrokken? Wat gebeurt er daarna met de wereldmuziek? Graag een antwoord van de wethouder, en liefst ook een toezegging voor een oplossing voor de jaren 2019-2020.

Op de RIB (raadsinformatiebijeenkomst) werd afgelopen donderdag veel interessants gezegd over het in de stand houden van net afgestudeerd talent. Jonge makers vertrekken vaak naar andere steden omdat daar individuele subsidieregelingen zijn. Culturele Zaken was bereid om voor jonge makers een nieuwe regeling op te stellen, maar zegt daar geen geld voor te hebben nu. Een ophoging van het budget voor kunst en cultuur lijkt ons hiervoor een prima oplossing. Wat denk de wethouder hiervan?

Graag zeg ik nog iets over Museum Oud Amelisweerd: dit interessante museum, gelegen in een prachtig natuurgebied, mocht van de gemeente geen cultuursubsidie aanvragen vanwege eerder gemaakte afspraken, deed dat toch vanwege de financiële problemen die het heeft, kreeg van de commissie een positief advies, mét prioriteit en een bedrag van € 75.000 en vernam toen dat het college dit bedrag alsnog op 0 zet. Voorzitter, het zou zonde zijn als het museum moet sluiten. Daarom: in hoeverre is de wethouder alsnog bereid met een oplossing voor de financiële problemen van het museum te komen?

In de nota van de gemeente is cultuureducatie een belangrijk punt. Mee eens. Voor de jaren 2017-2020 wordt cultuureducatie, zo schrijft het college, vooral gericht op het primair onderwijs. Dat is jammer. Want waarom geen vaste plek in het lesprogramma van cultuur- en muziekeducatie in ook het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs? Dit is een vraag aan de wethouder die ik graag beantwoord zie.

En dan last but not least: duurzaamheid en cultuur. Op de 125 pagina’s komt het woord duurzaam 17 keer voor, maar helaas geen enkele keer gericht op duurzaamheid in termen van milieu. En dat stelt de Partij voor de Dieren teleur. Maar tevens schoot ons ook weer die prachtige toezegging te binnen van voormalig wethouder Jongerius die in het aanvraagformulier voor subsidie de instellingen gaat verzoeken daarbij een duurzaamheidsparagraaf aan te leveren (binnen het ondernemingsplan). Wat is er van dit punt terecht gekomen, vragen wij ons nu af?

Waarom wordt er in deze cultuurnota niet gesproken over duurzaamheid binnen de culturele sector? En is deze wethouder van plan hier verandering in te gaan brengen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Stedelijke Ontwikkeling Programmabegroting 2017

Lees verder

Raadsbijdrage Bestemmingsplan Rijnvliet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer