Raads­bij­drage Stede­lijke Ontwik­keling Program­ma­be­groting 2017


13 oktober 2016

Vanuit stedelijke ontwikkeling wordt de bouw van bedrijfspanden in Haarrijn gefaciliteerd. Kentucky Fried Chicken heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een restaurant en het plaatsen van reclame op een kavel in Haarrijn.

De vestiging van dit restaurant op deze plek is om meerdere redenen onacceptabel.

1. Dierenleed

Ten eerste maakt het restaurant zich schuldig aan ernstig dierenleed.

KFC ‘gebruikt’ kippen die in 6 weken worden vetgemest en volgestopt met antibiotica, in schuren waar een kip niet meer ruimte heeft dan een A4’tje en waar geen daglicht is. Veel kippen zijn ziek en hebben pijn door absurd snelle groei, de dieren staan hun leven lang in hun eigen poep en aan het eind van hun korte leven worden ze zo goedkoop mogelijk geslacht en verwerkt tot hot wings of filet bites.

En voorzitter, dat zeggen wij niet aleen. Wetenschappers van onder meer de Wageningen Universiteit bevestigen dat het welzijn van deze dieren ver beneden de maat is.

2. Gezondheid

Ten tweede heeft dit fastfoodrestaurant een negatieve invloed op de volksgezondheid.

Vele wetenschappelijke studies tonen de negatieve invloed van het eten van fastfood op de gezondheid aan. Zo bewijst een Brits onderzoek onder 1 miljoen schoolgaande kinderen dat kinderen die in de buurt van fastfoodrestaurants wonen meer last hebben van obesitas. Fastfood verhoogt het risico op hartziekten, diabetes en andere ziekten.

De beoogde locatie voor KFC ligt op een steenworp afstand van ‘The Foodspot’, waar allerlei restaurants eenvoudig vanaf de A2 toegankelijk zijn. McDonald’s is slechts één afslag verder. Zoveel aanbod brengt mensen té snel in de verleiding ongezonde keuzes te maken.

3. Klimaat

Tot slot draagt een restaurant als KFC in grote mate bij aan klimaatverandering, en de gemeente door het mogelijk maken van de vestiging dus ook.

De vee-industrie gebruikt ontzettend veel energie, water en ruimte. Bij de productie van kip wordt vijf keer zoveel CO2 uitgestoten en twee keer zoveel zoet water gebruikt als bij de productie van plantaardige voeding.

Utrecht wil een duurzame stad zijn en steeds meer mensen worden zich bewust van het belang van duurzaamheid. In die ontwikkeling past de vestiging van een fastfood vleesrestaurant zeker niet.

Dus: Als er dan toch bouwrijpe kavels voor bedrijven uitgegeven moeten worden, dan niet aan bedrijven die zich schuldig maken aan dierenleed, klimaatverandering en ziektes

Ik roep daarom het college op om de bouw van deze KFC tegen te gaan. Dierenwelzijn, duurzaamheid en gezondheid moeten meewegen bij de beoordeling van bouwvergunningen.

  1. In hoeverre heeft het college mogelijkheden om te sturen op de bedrijven die zich vestigen in de nieuwe bedrijfspanden die in Haarrijn ontwikkeld worden?
  2. Ik wil het college oproepen niet te denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden en vraag welke mogelijkheden het college, bijvoorbeeld vanuit stedelijke ontwikkeling, heeft om te voorkomen dat er nog meer fastfood ketens in Utrecht komen.
  3. Het zal wellicht niet makkelijk zijn, maar wil de wethouder toezeggen om er met het college alles aan te doen om hier geen bouwvergunning te verlenen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Programmabegroting 2017

Lees verder

Commissiebijdrage Cultuurnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer