Commis­sie­bij­drage Openbare Ruimte en Groen Program­ma­be­groting 2017


13 oktober 2016

De Partij voor de Dieren wil graag 2 dingen: inzet op het tegengaan van tegeltuinen en inzet om de natuurbeschermingswet goed te laten landen in onze stad.

Dit college wil graag als duurzame gemeente te boek staan. Maar als het om groen gaat dan lijkt het niet erg te zijn om onderaan het lijstje te blijven bungelen van minst groene steden van Nederland. Laat 2017 nou het jaar worden waar we juist proberen als groene stad te boek komen te staan. Te beginnen bij tuinen. En wel om de volgende reden: alle tuinen in Nederland beslaan samen een oppervlakte van vijf keer de Oostvaardersplassen: wat een winst valt hier te behalen voor onze biodiversiteit. En laten we het nogmaals herhalen: het gaat niet goed met onze biodiversiteit in Nederland. Schrikbarend slecht zelfs.

Om te komen tot een groen Utrecht en een prachtige oase van groene tuinen, lijkt het ons een goed idee om naar aanleiding van het stadsgesprek over biodiversiteit in tuinen in juni dit jaar nu eindelijk eens te gaan werken met operatie Steenbreek. Want die conclusie kunnen wij nav het stadsgesprek wel maken. Het is goed dat mensen zelf actie ondernemen en dat het Milieucentrum hierin ook een belangrijke rol speelt, maar dat is niet genoeg. Je kunt dit belangrijke thema niet alleen aan bewoners overlaten. Operatie Steenbreek is dan ook een prachtige manier om gemeente, deskundigen en bewoners samen te laten werken aan een oplossing.

De conclusie van het stadsgesprek dat ‘de gemeente Utrecht niet is aangesloten, aangezien initiatief hiervoor uit de stad moet komen en niet vanuit de gemeente.’ is een gevaarlijke conclusie als je hittestress wil tegengaan, wateroverlast wil voorkomen en biodiversiteitsverlies wil stoppen. Daarom opnieuw de oproep aan de wethouder: kan de gemeente in 2017 starten met operatie Steenbreek?

Natuurbeschermingswet

Wij willen meer informatie over de natuurbeschermingswet, dat vroegen wij bij de VJN ook al en het blijft angstvallig stil. De Partij voor de Dieren stelde nu dan maar weer een feitelijke vraag over de deze nieuwe natuurwet, die wordt ingevoerd in januari 2017. Maar het antwoord geeft ons meer zorgen dan dat we gerustgesteld worden.

Uit het antwoord kunnen wij veronderstellen dat de gemeente Utrecht aan het werk is om deze wet te laten landen in onze gemeente. Maar hoe, wat, waar, wie, nou ja, goed, de Partij voor de Dieren wil graag weten wat de stand van zaken is en hierin een rol spelen. De concrete vraag is dus: kunnen wij op korte termijn een commissiebrief ontvangen over de stand van zaken?

Tevens wordt er aangegeven dat er vanuit het Gemeentefonds aan gemeente geen extra bijdrage is. Maar wat niet is kan nog komen. Lobbyen dus! Vanuit de VNG. Is de wethouder bereid samen met andere gemeenten op te trekken om deze broodnodige extra bijdrage wel te krijgen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheid Programmabegroting 2017

Lees verder

Raadsbijdrage Stedelijke Ontwikkeling Programmabegroting 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer