Raads­bij­drage Dieren­arts­kosten in aanbod U-pas


1 juni 2017

Voor veel mensen zijn huisdieren een steun en toeverlaat. Een levend wezen dat op je wacht als je thuiskomt of dat je vergezeld bij je dagelijkse wandelrondje. En iedereen die een huisdier heeft wil daar graag goed voor zorgen. Gelukkig gaat dat in de meeste gevallen ook goed. Helaas kennen we echter ook situaties waarin eigenaren niet, of niet meer, over de middelen beschikken om hun dier bij ziekte of een ongeluk te laten behandelen of die vaccinaties overslaan vanwege de kosten hiervan. Want een vaccinatie voor een kat of hond kost al snel 50 euro of meer. De sterilisatie van een hond kost gemiddeld 300-500 euro.

Veel dieren gaan door geldgebrek van hun eigenaren dus niet of (te) laat naar een dierenarts, met dierenleed tot gevolg. Ook de Dierenbescherming constateerde vorig jaar dat er steeds meer zieke en verwaarloosde dieren in de asielen terechtkomen. Laten we ervoor zorgen dat dit in Utrecht niet meer gebeurt.

Wij deden in de commissie het voorstel om korting op dierenartskosten op te nemen in het kortingsaanbod van de U-Pas. De wethouder heeft nog niet kunnen reageren op dit voorstel, daarom zijn we benieuwd wat hij van onze motie vindt om het college te vragen met dierenartsen én dierenziektekostenverzekeraars in gesprek te gaan om korting aan te bieden aan minima die anders niet met hun huisdieren naar de dierenarts kunnen gaan.

Ons voorstel kost het college én de belastingbetaler niets, dus daar is de wethouder vast heel blij mee. Maar natuurlijk houdt de Partij voor de Dieren het college zeker niet tegen als zij aanvullende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat alle huisdieren de medische zorg krijgen die ze nodig hebben en verdienen!

En gelukkig bieden Utrechtse dierenartsen nu ook al af en toe kortingen aan. Dat juicht de Partij voor de Dieren toe, omdat dit drempelverlagend werkt voor mensen met minder geld én meer dieren helpt. Maar als dit in het kortingsaanbod van de U-Pas wordt opgenomen, wordt het meer structureel en kan iedereen met een U-Pas hier gebruik van maken. Dit komt het dierenwelzijn in Utrecht ten goede. Door onze motie te steunen kunnen we dierenleed voorkomen én ervoor zorgen dat mensen die minder te besteden hebben geen stress hebben, omdat ze hun dier niet naar de dierenarts kunnen brengen. Daarom dienen we bij deze onze Motie Dierenartskosten in kortingsaanbod U-Pas in, gesteund door D66, CDA, S&S, SP en GL.

Afsluitend: zoals de Partij voor de Dieren ook al in de commissie aangaf zijn we blij dat het aanbod van de U-Pas zal worden verbreed en dat het college een uitgebreid U-Pasaanbod gaat creëren dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Motie Dierenartskosten in kortingsaanbod U-Pas

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Politieke Beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Raadsbijdrage Duurzaamheidsmaatregelen Stadhuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer