Raads­bij­drage Duur­zaam­heids­maat­re­gelen Stadhuis


1 juni 2017

Wij zijn blij dat we vandaag eindelijk besluiten over het voorstel ons stadhuis, toch het visitekaartje van de gemeenteraad, te verduurzamen. Wat de Partij voor de Dieren betreft had dit al veel eerder moeten gebeuren. In de commissie heeft de Partij voor de Dieren al aandacht gevraagd voor de balans tussen de beperking van economische terugverdientijd enerzijds, en ecologische winst voor klimaat, gezondheid en toekomst anderzijds.

Er blijven echter twee belangrijke punten waar we vandaag de aandacht op willen vestigen, en dat is dat duurzaamheid verder gaat dan enkel energieverbruik en energiebesparing. Om de belasting op de aarde zoveel mogelijk te beperken moet niet alleen over energie nagedacht worden maar moeten over alle grondstoffen en materialen zorgvuldige keuzes gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan bouwmaterialen, maar ook aan de stoffering en meubilering van het gebouw. Bij al die dingen kunnen we op het gebied van grondstoffen, productie omstandigheden, en transport proberen om zo eerlijk en duurzaam mogelijke keuzes te maken.

De Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen periode al veelvuldig aandacht hiervoor gevraagd. Helaas hebben we nog steeds geen concrete informatie van het college mogen ontvangen over de mogelijkheden voor écht breed duurzame keuzes. De wethouder gaf bij de commissie aan dit onderwerp pas te willen concretiseren bij het uitschrijven van de tender. Dat is voor de Partij voor de Dieren te laat. Als het mogelijk is het onderwerp energie zo uitvoerig te laten onderzoeken, uit te pluizen en te documenteren, dan moet dit toch ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn?

Wij willen daarmee geen vertraging veroorzaken, maar vragen daarom in de motie die wij zo gaan indienen alleen een overzicht van die circulaire opties die het college voor zich ziet. Bij deze dienen we dan ook de motie 'duurzaam is meer dan energie' in.

Als tweede punt willen we meegeven dat het fantastisch zou zijn als, we de eventuele besparing op het budget voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing, direct kunnen inzetten om het stadhuis nóg duurzamer te maken. We besteden liever zo weinig mogelijk aan een tijdelijke voorziening en zoveel mogelijk aan blijvende maatregelen waar ook toekomstige generaties profijt van hebben. Bovendien zal voor iedereen in deze zaal de gedachte dat de besparing op tijdelijke huisvesting bijdraagt aan een nog duurzamer stadhuis, eventueel ervaren ongemak in die tijdelijke situatie zeker verlichten.

Daarom dient de Partij voor de Dieren tot slot ook de motie 'Schuif met potje geld voor duurzamer stadhuis' in.

Motie Duurzaam is meer dan energie

Motie Schuif met potje geld voor duurzamer stadhuis