Commis­sie­bij­drage Willi­bror­dkerk


8 juni 2017

Los van de zeer conservatieve opvattingen van Pius X en het gevoel dat ik daarbij heb als vertegenwoordiger van een partij die staat voor emancipatie, denk ik dat deze discussie niet moet gaan over de eigenschappen van dit kerkgenootschap. Waar wij ons wel zorgen over maken is de wijze waarop hier voor de makkelijkste oplossing op financieel gebied gekozen wordt en daarbij voorbijgegaan wordt aan de functie van de Wilibrordkerk voor vele culturele organisaties en daarmee voor het culturele aanbod voor de stad. Zowel voor Utrechters die hun vrije tijd actief cultuur beoefenen, als voor Utrechters die graag een optreden van deze koren bezoeken. Hoewel we best willen geloven in de goede bedoelingen van stichting Pius X, verwachten we niet dat als dit voorstel aangenomen wordt alle organisaties die nu een podium vinden in de kerk daar straks nog welkom zijn of zich welkom voelen.

De Partij voor de Dieren is op dit moment niet overtuigd dat een goede afweging is gemaakt tussen enerzijds de gevolgen voor financien van de gemeente en anderzijds de gevolgen voor het culturele aanbod. De Partij voor de Dieren erkent dat er een oplossing moet komen in dit dossier. Maar voordat we overgaan tot besluitvorming hebben we wel nog een aantal vragen:

- Maakt de wethouder zich net als de Stichting Culturele Evenementen Willibord en mening Bekende Utrechter zich zorgen over de breedte van het cultuuraanbod in de kerk als Pius X eigenaar wordt?

- Waar was de wethouder cultuur trouwens tijdens de RIB en wat vindt hij van het genoemde richtlijn van Pius X? Is de weging van criterium ‘openstelling en gebruik’ bij de gunning wel net zo belangrijk geweest als ‘financiën’?

- Het conflict om de kerk is zodanig geëscaleerd dat de Stichting Culturele Evenementen en de Stichting Sint Jozef (die namens Pius X opereert) niet meer kunnen samenwerken. In hoeverre kon de gemeente een rol spelen om escalatie te voorkomen? En is de wethouder bereid te bemiddelen tussen beide partijen, opdat de Stichting Culturele Evenementen toch cultuur kan blijven aanbieden en de gidsen in de kerk hun zo geliefde werk kunnen blijven doen?

- Iets anders: een groot aantal culturele gezelschappen vreest niet meer terecht te kunnen in de Willibrordkerk onder Pius X. Dat vinden zij jammer omdat Utrecht volgens hen een beperkt aanbod heeft van betaalbare, middelgrote zalen met een goede akoestiek. Als de Willibrordkerk niet meer beschikbaar is, wordt het tekort alleen maar nijpender. Ziet de wethouder dit probleem en hoe denkt hij dit te gaan oplossen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Duurzaamheidsmaatregelen Stadhuis

Lees verder

Commissiebijdrage Reclameverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer