Commis­sie­bij­drage Recla­me­ver­or­dening


8 juni 2017

Wat ons als eerste opviel is: wat gaat dit voorstel kosten, wat levert het op en waar gaat de opbrengst eigenlijk naartoe? Is het college vergeten ons die stukken toe te sturen? Graag een reactie van de wethouder.

De Partij voor de Dieren heeft lichtvervuiling al diverse keren aangekaart in de gemeenteraad. Lichtvervuiling kan ook ontstaan door aangelichte en digitale reclameborden en daarom zijn wij geen enorm fan van het voorstel om digitale reclames toe te staan in Utrecht. Hoewel het college aanvoert dat dit voorkómt dat commerciële partijen de hele stad vol gaan hangen met letterlijk flitsende digitale reclame, vinden wij toch dat niet voldoende gewaarborgd is dat lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen wordt. In het raadsvoorstel wordt een aantal keer het woord ‘lichthinder’ genoemd. En in de reclameverordening staat dat reclame ‘geen hinder of gevaar’ moet veroorzaken. Wat verstaat het college onder (licht)hinder? Geldt dit ook voor dieren als vleermuizen en vogels?

Het raadsvoorstel begint met vermelden dat (digitale) bewegende uitingen niet toegestaan zijn bij parken, in groengebieden en bij waterlijnen. Daar is de Partij voor de Dieren natuurlijk blij mee, want hoe minder licht er in deze waardevolle gebieden schijnt, hoe beter. In de richtlijnen staat echter op pagina 5 dat bewegende en/of digitale reclamevormen wél toegestaan zijn in de ‘hoofdbomenstructuur overig’, hoe verklaart de wethouder dit? Dit is toch ook groen, en daar komen toch ook kwetsbare dieren in voor? Ook staat op pagina 3 dat roterende posters (ook analoge) niet toegestaan zijn in groengebieden, maar in de tabel op pagina 8 staat dat dit wél mogelijk is in abri’s in die gebieden. Dit wekt bij ons verwarring op, en dat zal ook het geval zijn bij ambtenaren en bedrijven. De Partij voor de Dieren wil daarom nóg striktere regels voor parken, groengebieden, en de hoofdbomenstructuur (overig), om te voorkomen dat er nog meer lichtvervuiling en overlast ontstaan in het schaarse en kwetsbare groen in Utrecht. Kan de wethouder dit toezeggen? Het zou handig zijn om een overzicht te maken van gebieden waar het niet toestaan is, dan is het maar duidelijk.

En bij de ledtoepassingen voor culturele instellingen dienen groen- en dierenbelangen natuurlijk ook meegenomen te worden. Dit staat nu niet vermeld in het raadsvoorstel. Kan de wethouder toezeggen dit nog toe te voegen? Ditzelfde geldt voor de richtlijnen bij ledschermen op of tegen gebouwen. Hier staat dat de belangen spelen van bewoners, bezoekers, gemeente en ondernemers. De Partij voor de Dieren wil hieraan toegevoegd zien dat ook de belangen van dieren zoals vleermuizen en vogels meespelen. Kan de wethouder toezeggen dat dit er bijgezet wordt?

Wij zouden daarnaast een betere definitie willen van ‘het sporadisch toestaan’ van reclames die commerciële partijen vergunnen. De binnenstad van Utrecht hoeft natuurlijk geen stroboscopische en knipperende massa te worden, zoals Times Square in New York of Leicester Square in Londen.

Het college schrijft dat verlichte reclameobjecten gedurende de nacht niet uitstralen om de overlast te beperken en dat zij het voorstelbaar vindt om afspraken te maken over het reduceren van de oppervlakteluminantie gedurende de nachtelijke uren. Dat vindt de Partij voor de Dieren een vereiste, zodat iedereen kan genieten van een gezonde nachtrust en zo min mogelijk luchtvervuiling.

Nog een stukje over analoge, aangelichte reclame. Op pagina 1 van de richtlijnen staat dat verlichting met TL ook nog bestaat. Wanneer en hoe gaat de wethouder het gebruik van deze verlichting uitfaseren en laten vervangen door niet-hinderlijke led-verlichting? En soms hangen er ineens hele grote reclameposters in het centrum van Utrecht, die ook ’s avonds rijkelijk verlicht zijn met lampen. Dit was bijvoorbeeld enige tijd geleden het geval op de Zadelstraat. Als fietser werd ik hierdoor nogal verblind en datzelfde geldt voor andere mensen, en dieren die zich langs die posters bewegen. Wij vragen de wethouder om ook hier strengere eisen aan te stellen.

Zoals mevrouw Paardekooper aangaf, is het wel degelijk mogelijk voor het college om grote lichtbakken zoals die bij de Sting en Berschka aan te pakken. En dit is broodnodig, want we willen niet dat mensen verblind raken door een lichtoverdosis van reclame. En dan hebben we het nog niet eens over de zeer negatieve invloed hiervan op vogels en vleermuizen. Hier kan en moet het college iets mee.

Nu zult u de PvdD niet vaak voor de automobilist zien opkomen, maar als het gaat om veiligheid, dan breken wij natuurlijk graag een lans voor hen: Het college zegt dat snelwegen geen onderdeel zijn van de Kadernota openbare ruimte en zij daarom daar niets over kan zeggen. Maar volgens de NSVV klopt dit niet en kan het college hier wel degelijk iets over zeggen. Langs de A12 richting Den Haag staat namelijk een reclamebord dat hevig knippert en wisselt van reclames. Dit schrikt de automobilist op en verblindt hem of haar ook. Ook daar zou het college zich mee moeten bemoeien, gezien zij verkeersveiligheid diverse keren in de stukken noemt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Willibrordkerk

Lees verder

Commissiebijdrage Ontwikkeling Smakkelaarsveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer