Raads­bij­drage Politieke Beschou­wingen Voor­jaarsnota 2017


1 juni 2017

Voorzitter, het klimaat zit in zwaar weer nu de Amerikaanse president heeft besloten om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Overal in de wereld moeten we laten zien dat zijn besluit ons niet zal tegenhouden om juist de nodige stappen te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Ook in Utrecht!

Voor aanvang van deze vergadering werd door de actiegroep Utrecht Klimaatneutraal 2030 een petitie aangeboden om de gemeente aan te moedigen hun ambities voor een klimaatneutrale stad zo snel mogelijk waar te maken. Gekleed in duikpakken zetten ze hun boodschap kracht bij. De Partij voor de Dieren hoopt dat het college de punten om sneller klimaatneutraal te worden uit hun pamflet gauw oppakt.

Maar ook de Partij voor de Dieren vindt dat er nog wel een tandje bij moet in onze stad. Niet geheel ontoevallig stonden een aantal van de punten uit hun pamflet, ook al in de speech van de Partij voor de Dieren vanavond. Want dit college predikt dat ze zo duurzaam, leefbaar en gezond bezig zijn, maar hele thema’s worden overgeslagen als het neerkomt op echt beleid tegen klimaatverandering. Drie thema’s willen wij vanavond noemen: groen, hergebruik en inkoop van materialen, en vleesconsumptie.

Groei en groen
De Partij voor de Dieren constateert weer dat deze hele voorjaarsnota alleen maar over groei gaat. Er moeten 120 inwoners per week bijkomen en het college zet koste wat het kost in om de te faciliteren. In hoog tempo verschijnen nieuwe gebouwen, en ondertussen worden bomen gekapt, planten en struiken verwijderd en de dieren moeten voorlopig maar het hazenpad nemen en over 50 jaar weer eens een kijkje komen nemen als de sprietjes zijn uitgegroeid tot bomen.

De constante focus van dit college op de westerse mens en zijn geld zorgt ervoor dat het leefgebied van dieren in deze stad verdwijnt. Groen is er niet alleen voor mensen, maar moet er juist ook voor dieren zijn. Dieren leven in deze schaarse groene gebieden in de stad. En uiteraard is voldoende groen ook essentieel voor de rust, de gezondheid en het geluk van alle inwoners.

Maar als het college investeert in groen, vaak noodgedwongen door deze raad opgedragen, dan gaat dit budget alleen naar recreëren in het groen en het nut van groen voor de mens. Daarom zal de Partij voor de Dieren deze Voorjaarsnota pleiten voor een flinke investering in het groenbudget, en dan met name gericht op dieren.

Hergebruik van materialen
Door naar ons tweede thema van deze avond: duurzaamheid is meer dan energiebesparing en groene energieopwekking. Het college maakt onder andere plannen om het Cartesiusgebied, de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier/Lombokplein te gaan vernieuwen. Op sommige plekken moeten er bestaande huizen en gebouwen wijken. Er komen duurzame wijken voor terug, met huizen met prachtige EPC-waarden en groene gevels.

Maar wat daaraan vooraf gaat wordt overgeslagen. Nergens wordt er gesproken over het hergebruiken van bestaand materiaal en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Daarnaast is diervriendelijk bouwen ook een thema dat de PvdD bij elk bestemmingsplan dat voorligt nog standaard erin moet gooien. Tal van vogelsoorten nemen af in de stad, denk aan de mus, de spreeuw en de koolmees. Het moet standaard worden om bij elk bouwplan mee te nemen hoe ook dieren een plek kunnen vinden op deze nieuwe locaties.

En als er dan toch iets nieuws moet komen, laten we dan ook daarin zo duurzaam mogelijke keuzes maken, rekening houdend met productie, herkomst, levensduur en transport.

Vlees en vis
Last but not least, de Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat dit college alleen wil erkennen dat vleesconsumptie bijdraagt aan klimaatverandering, maar daarna gewoon achterover gaat leunen en niks doet. Als we het vanmiddag hebben over de symboolfunctie van de verduurzaming van het stadhuis, dan moeten we ook een symboolfunctie hebben als het gaat om het eten van vlees en vis. Vanavond hebben wij, door een geheel vegetarische maaltijd te laten serveren bij het raadsdiner, laten zien dat dit soort keuzes maken niet moeilijk is, maar een kwestie van durf en leiderschap tonen. Wij gaan door in onze strijd voor een beter klimaat, alle aspecten meegenomen.

Op naar een stad waarin alle levende wezens leefbaar en gezond zijn. Want dan hebben we pas echt een Utrecht dat we samen maken.

Voorzitter, voordat de avond tot een einde komt wil ik nog één motie indienen. Geïnspireerd door de petitie aanbieders van vanavond. De motie Klimaatlied waarvan het dictum luidt:

Roept het college op:

  • Het genoemde lied te adopteren als klimaatlied van Utrecht;
  • En samen met de gemeenteraad minimaal éénmaal het klimaatlied ten gehore te brengen.

Dank u wel.