Commis­sie­bij­drage Veror­dening U-Pas 2017


11 mei 2017

De Partij voor de Dieren is blij dat het aanbod van de U-Pas zal worden verbreed en dat het college met de invoering van het U-Pas Kindpakket de eerste stappen tot die verbreding heeft gezet. Ook kan er meer incidenteel aanbod in de U-Pas worden opgenomen. Door de aanpassing van de verordening wil het college nog meer stappen zetten richting verbreding en met de nieuwe contractpartij wil het college een uitgebreid U-Pasaanbod creëren dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

En dat komt goed uit, want al in 2014 vroeg de Partij voor de Dieren of de mogelijkheid bestond dierenartskosten voor minima ook aan het aanbod van de U-Pas toe te voegen. Toen was dat helaas nog niet mogelijk, maar nu wel.

Wij mailden namelijk met een ambtenaar om een aantal feitelijke vragen over het raadsvoorstel te stellen. Wij vroegen haar of het nu, met de verbreding van het aanbod, wél mogelijk zou zijn om dierenartskosten in het U-Pas aanbod op te nemen. Het blijkt niet mogelijk te zijn om het in het aanbod zélf op te nemen, maar we ontdekten dat dierenartskosten wél opgenomen kunnen worden in het kortingsaanbod van de U-Pas. De komende tijd gaan ambtenaren werken aan het uitbreiden van dit aanbod door nieuwe bedrijven en organisaties kortingen aan te laten bieden aan U-Pashouders.

U kunt zich voorstellen dat wij erg blij waren met deze extra mogelijkheid van de U-Pas. Mensen die weinig te besteden hebben, hebben vaak ook weinig of geen geld om de medische kosten van hun huisdieren te betalen. Dit resulteert in dieren die langer ziek rondlopen en de nodige zorg niet aangeboden krijgen. Een quote uit Metro in mei 2016: “De Dierenbescherming voelt zich steeds meer een afvoerputje voor dieren met kwalen. Steeds meer honden en katten die het asiel tegenwoordig binnenkrijgt, zijn ziek of hebben een gedragsprobleem. De hoge kosten van dierenartsen spelen hierbij een belangrijke rol.“

Is het niet mooi dat de raad en het college middels de U-Pas een stukje van dat dierenleed kunnen wegnemen én ervoor te zorgen dat mensen die minder te besteden hebben geen stress en verdriet hebben, omdat ze hun dier niet naar de dierenarts kunnen brengen? De Partij voor de Dieren verwacht dan ook brede steun voor ons voorstel en we vragen de wethouder dan nu ook wat hij van dit voorstel vindt. En we vragen de wethouder ook om dierenartsen actief te benaderen met de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het kortingsaanbod van de U-Pas.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Verduurzaming Stadhuis

Lees verder

Raadsbijdrage Politieke Beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer