Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn


10 september 2015

De Partij voor de Dieren is blij dat er voor het eerst een jaarverslag Dierenwelzijn is uitgebracht. Dank daarvoor. Het jaarverslag dat nu voor ons ligt is wat ons betreft een goed startdocument om zo veel mogelijk dierenwelzijnsissues in de gemeente Utrecht op een rijtje te krijgen en de ontwikkelingen hierin te kunnen monitoren.

Het document start met de prachtige uitspraak: De meest betrouwbare graadmeter voor de menslievendheid bij een volk en een mens is, hoe zij met dieren omgaan en ze behandelen.

Wat wij missen in het jaarverslag is de financiële onderbouwing van de uitgaven van de gemeente aan dierenwelzijn in Utrecht. Met veel moeite hebben wij de afgelopen anderhalf jaar wat cijfers boven tafel gekregen, maar wat zou het fijn zijn als alle cijfers in kaart worden gebracht wat betreft de uitgaven en eventuele inkomsten van de gemeente.

Het is goed om te lezen dat het jaarverslag 2015 wordt uitgebreid met onder andere meer gegevens over de biodiversiteit in Utrecht. Welke informatie kunnen we nog meer verwachten in het volgende jaarverslag?

Wij missen bijvoorbeeld informatie over het aantal landbouwhuisdieren in Utrecht en de ontwikkelingen rondom deze dieren. Worden deze meegenomen in het volgende jaarverslag? Hierbij doelen wij dus op het feit dat er meerdere veehouderijen in Utrecht zitten en ook steedes landbouwhuisdieren hebben.

Katten en verkoop dieren
Dan door naar huisdieren. In het jaarverslag lezen we dat het aantal katten in het asiel stijgt en dat het aantal opgevangen konijnen met maar liefst 23,5% is gestegen ten opzichte van 2013. De konijnen die binnenkomen zijn ook nog eens veelal gedumpt en zijn er slecht aan toe.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder aan het college gevraagd om financiële steun te bieden bij het steriliseren en castreren van katten, zoals wel door de gemeente Amsterdam met succes is gedaan. Nu wij in dit jaarverslag lezen dat het aantal katten stijgt, vragen wij ons af of de wethouder niet alsnog bereid is te kijken naar een mogelijkheid voor een neutralisatie- en chipactie in Utrecht.

Dan over naar konijnen. Dat geeft ons de meeste zorgen. Wat een enorme stijging! De verkoop van konijnen en andere dieren bij tuincentra en dierenwinkels zou dan ook onmiddellijk moeten worden aangepakt om impulsaankopen te voorkomen. We weten dat dit een landelijk issue is, maar er is zeker een mogelijkheid voor de gemeente om hier iets mee te doen.

Wij begrepen via Twitter dat de wethouder begin juli bij tuincentra is geweest om te praten over hun huisdierenverkoop en ecologie. Kan de wethouder vertellen hoe zijn bezoek aan de Utrechtse tuincentra was?

Enkele weken geleden bereikte ons het mooie nieuws dat een tuincentrum in Almere is gestopt met de verkoop van konijnen, knaagdieren (en vogels) om de reden dat er teveel in asielen zitten te wachten op een nieuw baasje.

Is de wethouder bereid een oproep te doen richting tuincentra in Utrecht om dit goede voorbeeld te volgen, zodat het aantal konijnen en knaagdieren dat in de opvang terechtkomt daalt? Bijkomend voordeel van het stoppen van de verkoop is dat er meer konijnen en knaagdieren worden geadopteerd bij Knaag & Ko.

Hengelen en slachtoffers onder vogels
Over naar hengelen in Utrecht. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van het jaarverslag gebeld met Dierenambulance Utrecht en zij gaven aan dat veel vogels die zij redden in Utrecht het slachtoffer zijn van achtergelaten visgerei van hengelaars. Zo probeerden zij onlangs een jonge zwaan te redden die een dobber had ingeslikt. De dobber zat zo diep in de keel van het dier dat het niet meer te redden viel. Ook gaven zij aan dat veel watervogels blijven doorvliegen of –zwemmen met visdraad om hun poten en als gevolg hiervan veel poten afsterven of gaan ontsteken. Door de gehele stad worden vogels aangetroffen met visgerei in of om hun lijf, van een meerkoet in Parkwijk tot een eend in de Voorvechtse Polder. Dit verontrust de PvdD.

Wij vragen ons dan ook af wat de status is van de visvergunningen die eind dit jaar aflopen. Zijn de gesprekken daarover al begonnen?

De Partij voor de Dieren is bekend voorstander van een hengelvrij Utrecht. Tijdens de bespreking van de dierenwelzijnsnota is ook het idee geopperd voor hengelvrije zones in Utrecht. Kan de wethouder ons vertellen of daar al meer nieuws over is?

Wilde dieren
En, wat fijn dat er ook een steeds beter beeld komt van de aanwezigheid van en de zorg voor wilde dieren in Utrecht. De stadsecoloog draagt daar zeker aan bij. Wij zijn benieuwd naar enkele punten uit hoofdstuk 6. Daarin staat dat er nu 32 faunpassages zijn. Heeft dit college inzicht of dit voldoende faunapassages zijn? Worden er bijvoorbeeld cijfers bijgehouden van aanrijdingen met dieren op specifieke plekken waar nog geen faunapassage is?

Dan nog de vraag waarom het aantal broedhopen voor ringslangen verlaagd is van 21 in 2013 naar 16 in 2014, gezien het project als succesvol wordt omschreven.

Vogels en vleermuizen
Zoals de Partij voor de Dieren al eerder aangaf maken we ons zorgen over de vogels en vleermuizen in Utrecht. Maar liefst 9 vogelsoorten nemen in aantallen af. In het jaarverslag staat onder andere dat het aantal gierzwaluwen afneemt, omdat broedgelegenheden onder daken en het groen in de stad afnemen en dat er nog steeds gif wordt gebruik in Utrecht. Worden er maatregelen genomen na het onderzoek naar gierzwaluwen in 2015 om nestelgelegenheden voor deze vogels ook bij bestaande bouw te creëren? (De Green Deal is alleen voor nieuwbouw.)

Vissen
De Partij voor de Dieren vindt het onderdeel over vissen wel érg summier: graag zien wij bij een volgend verslag meer informatie over maatregelen die de gemeente neemt om vissen te beschermen, onder andere bij baggerwerkzaamheden, meer over de hengelsport in Utrecht en de samenwerking met andere partijen zoals Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Vooruitblik jaarwisseling 2015-2016

Lees verder

Commissiebijdrage Energieplan Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer