Commis­sie­bij­drage Voor­uitblik jaar­wis­seling 2015-2016


8 september 2015

De Partij voor de Dieren wil ten eerste de burgemeester danken voor de uitgebreide commissiebrief over de aankomende jaarwisseling en de resultaten van de afgelopen jaarwisseling. Ondanks de uitgebreide, of misschien wel dankzij de uitgebreide beantwoording zijn er bij de Partij voor de Dieren toch een aantal vraagtekens te zetten bij de wat ons betreft te snel getrokken conclusies die aan het einde van de brief worden genoemd.

Ten eerste lijkt het erop dat dit college zich nog vooral richt op de, zo zullen we het even noemen, ouderwetse vorm van veiligheid: autobranden, schade, criminaliteit en vernielingen. Maar veiligheid gaat veel verder. Veiligheid gaat ook over het opgroeien van kinderen in schone lucht, een schoon milieu en de ervaring van overlast door mens en dier. Hierop ziet de PvdD nou juist graag meer inzet van het college. En dat gebeurt nu nog nauwelijks. Graag horen wij van de burgemeester wat voor mogelijkheden hij hiervoor heeft. Gaat er ook gekeken worden naar mogelijkheden om deze vorm van veiligheid te vergroten?

Fijn dat dit college een zogeheten vuurwerkbrigade gaat inzetten, maar dat is volgens ons niet voldoende en zeker ook niet het enige wat kan om vuurwerkoverlast te voorkomen. Dit college erkent namelijk dat de jaarwisseling voor iedereen een feest moet zijn, maar helaas moet de PvdD tot nu toe concluderen dat de vuurwerkafstekende groep toch de overhand krijgt, ondanks dat het aantal mensen dat vuurwerk als overlastgevend ervaart groot is.

Lokaal hebben wij de mogelijk om vuurwerkvrije zones in te stellen. In andere grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gebeurt dit al. Dus wij blijven met de vraag zitten: waarom hier niet? Waarom kijken we niet naar het beleid van de andere steden en passen we dit toe? Te makkelijk wordt de conclusie "Een jaarwisseling die voor iedereen even feestelijk is en volledig zonder overlast verloopt, is echter in een grote stad als Utrecht en met de tradities die bij de jaarwisseling horen, geen haalbare kaart. Ook van maatregelen als het aanwijzen van vuurwerkvrije zones of een centrale vuurwerkshow verwachten we dit niet" getrokken. Ja uiteraard is dit niet geheel mogelijk, maar die vuurwerkvrije zones en die centrale vuurwerkshow kunnen hier wel aan bijdragen.

In de commissiebrief staat het volgende over de vuurwerkshows in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam: de steden kunnen niet aangeven in hoeverre een centrale vuurwerkshow een bijdrage levert aan het beperken van de vuurwerkoverlast elders in die steden.

Dat snapt de PvdD niet. Hoezo kunnen ze dit niet meten? Is er al nagegaan waarom niet? De PvdD ziet een vuurwerkshow als een goed idee om ook in Utrecht te starten. En dit was ook de conclusie uit de enquête die uitgevoerd is door de gemeente. Dit college wil hier nu nog niet mee starten, maar wel de mogelijkheden onderzoeken. Dat juichen wij toe, maar hadden wij liever gisteren gezien dan vandaag. Wanneer zal dit dus starten?

En dit geldt ook voor het instellen van de vuurwerkvrije zones. De drie grote steden hebben dit uitgevoerd binnen de capaciteit van ordehandhavers, er zijn geen bekeuringen uitgedeeld, maar er zijn geen resultaten of het tot minder overlast heeft geleid. Hoe kan dit nou? Zijn de resultaten er nog niet? De PvdD is niet tevreden met het simpele antwoord dat het er niet is. Is de burgemeester bereid nogmaals na te vragen naar de resultaten van de afgelopen jaarwisseling?

Want de afgelopen keren dat we het over vuurwerk hadden gaf de burgemeester steeds aan geen vuurwerkvrije zones te willen doordat dit extra politiecapaciteit zou geven. Maar in de g3 is dit helemaal niet het geval, zo wordt in de commissiebrief aangegeven. Bij deze dus nogmaals het dringende verzoek aankomende jaarwisseling te starten met een pilot waarbij er minimaal twee mogelijkheden voor vuurwerkvrije zones in Utrecht worden ingesteld die voortkomen uit de conclusies van het onderzoek van het college: 1 bij de vogelopvang en dierenweides die hebben aangegeven een vuurwerkvrije zone te willen en 1 bij het Hospitium in Vleuten.

Tevens wordt aangegeven dat er mogelijk, wanneer we meer zorginstellingen en dierenweides benaderen er meer behoefte kan bestaan aan vuurwerkvrije zones. De PvdD wil uiteraard dat er meer zorginstellingen en dierenweides worden benaderd. Kan de burgemeester toezeggen dat dit gaat gebeuren? En zo ja, wanneer?

En dan nog een conclusie uit de brief: naast de knallen, kunnen de vuurwerkresten die in de parken achterblijven (chemicaliën, plastic hulzen, etc) schadelijk zijn voor vogels en kleine zoogdieren zoals egels. Dit soort schade wordt door Stadswerken niet geregistreerd. Ook bij het Utrechtse Klantcontactcentrum wordt geen aparte categorie gebruikt voor meldingen over schade door vuurwerk. Kan de burgemeester toezeggen dat dit beide punten wel geregistreerd gaan worden?

Dan nog een laatste punt: eind augustus is er een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een verkooppunt voor consumentenvuurwerk en 2 opslagplaatsen (Strijkviertel 74) in De Meern. Toen wij navraag deden naar de aanvraag was hier nog niks over bekend. De PvdD ziet liever geen opslag van vuurwerk in de Meern. Graag hoort de PvdD de reactie van het college op de mogelijkheid voor opslag en verkoop op de locatie.

Tevens ligt er al heel lang de mogelijkheid voor een bedrijf om vuurwerk op te slaan en te verkopen op de Kroonstraat bij Paardenveld. Alleen dit bedrijf zit er nog steeds niet. Zoals u zich kan voorstellen zien wij in deze drukke woonwijk liever geen opslag. Al helemaal niet nu er ook nog plannen zijn voor een school, een bioscoop etc. Hoe ziet het college de combinatie vuurwerkopslag en de grootste plannen met Paardeveld en omgeving?