Commis­sie­bij­drage Ener­gieplan Utrecht


22 september 2015

Er valt veel te zeggen over dit energieplan. En velen vanavond doen dat dan ook. De Partij voor de Dieren wil vanavond vooral ingaan op de ontbrekende onderdelen van dit plan.

Tijdens de RIA vroegen wij al aan deelnemers aan het stadsgesprek wie had bepaald dat er in het energieplan drie pijlers zijn opgenomen: wonen, werken en vervoer.

Deelnemers gaven aan dat dit door Ecofys bepaald was, Ecofys bevestigde deze informatie aan de deelnemers te hebben gegeven. Dat verbaast ons hoogst. Wij gaan hier niet Ecofys afvallen, die hebben gewoon een opdracht uitgevoerd, maar hoe kan dit nu?

Want kom op, je kan niet zeggen dat dit plan door Utrechters is gemaakt, als de voordeur al smaller is gemaakt voordat je begint.

Daarom de vraag aan de wethouder: heeft Eocfys deze drie pijlers zelf bedacht of is dit door het college bepaald? En waarom is dit gebeurd?

Want deze vraag brengt ons bij het meest belangrijke punt. In het energieplan staat dat dit plan moet bijdragen aan het halen van drie doelstellingen: 20 procent duurzame energie in 2020, 30 procent minder CO2 uitstoot in 2020 en klimaatneutraal in 2030.

Maar dit plan gaat dus alleen over het verminderen van ons energiegebruik op de punten vervoer, werk en wonen. Maar bijna 70 procent van het energiegebruik van huishoudens word op een indirecte wijze geconsumeerd. Het wordt helemaal niet rechtstreeks bij een energiebedrijf of het benzinestation vandaan gehaald, maar zit verborgen in de aangeschafte producten en diensten.

Er wordt in het energieplan gesproken over een baanbrekende aanpak om een nieuw energieplan te schrijven, maar het indirecte energieverbruik van mensen wordt compleet genegeerd. Tevens staat er een grote fout op pagina 6: het is niet waar dat elektriciteit de meeste CO2 uitstoot, dat is voeding.

De voeding die mensen nuttigen bepaalt voor een derde deel de totale CO2-uitstoot van dat huishouden. Vooral dierlijke eiwitten zijn daar debet aan.

Want kijk, als we landelijk met zijn allen 1 dag minder vlees zouden eten, dan komt dat neer op een CO2-besparing van het weghalen van 1 miljoen auto's van de weg. Bij de productie van 1 biefstuk komen evenveel broeikasgassen vrij als bij een autorit van 45 kilometer.

De vee-industrie stoot meer schadelijke broeikasgassen uit dan al het verkeer bij elkaar. Dus als je de CO2-uistoot wilt verminderen van Utrecht, wat kan je dan het beste doen? Wat draagt het meest bij aan de (mondiale) CO2-uitstoot? Het eten van dierlijke producten, dus dat moet je verminderen. Is de wethouder het met de PvdD en vele wetenschappers wereldwijd eens dat het eten van dierlijke producten het meeste bijdraagt aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen?

En zo ja, waarom staat dit onderwerp dan niet in het Energieplan? Graag een reactie.

Dan nu naar de kansen: In de duiding van het energieplan wordt aangegeven dat de gemeente bedrijfsgesprekken wil initiëren om ook bedrijven bewuster te maken van hun energiegebruik om zo verduurzaming van het bedrijfsleven te bewerkstelligen. Hier ligt dus ook een fantastische kans om indirect energieverbruik en daarmee dus de CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers bewuster te maken van hun consumptie door middel van bijvoorbeeld een veggie-challenge. Of door in de bedrijfsrestaurants een wekelijkse vegetarische dag in te stellen.

En nu hoor ik al een paar collegepartijen gaan roepen: vrije keuze, vrije keuze. Maar dit college besluit ook de milieuzone in te voeren, waardoor je mensen verbiedt CO2 uit te stoten in het centrum van Utrecht. Daar is ook geen vrije keuze meer.

Tevens bulkt het energieplan van uitspraken dat dit college "Slecht gedrag wil bestraffen en goed gedrag wil belonen" en dat het college graag een aanjagende functie en voorbeeldrol vervult. Nou, dát vinden wij nou een heel mooi idee als het gaat om de vermindering van het eten van dierlijke producten. Hiermee kan tevens gefocust worden op het feit dat dit college graag haar doelstelling in 2030 wil halen. Is het college bereid ook een aanjagende functie en voorbeeldrol te vervullen als het gaat om het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten?

Bijkomend voordeel om je op voeding te richten is dat uit onderzoek in de gemeenten Amsterdam en Wageningen naar voren komt dat campagnes om minder vlees te eten een hogere kosteneffectiviteit hebben dan promotiecampagnes voor zonnestroom. In Amsterdam hebben ze dus al vele cijfers over het consumptiegedrag van hun inwoners. Die zijn er in Utrecht ook. Start maar eens met nagaan hoeveel mensen in Utrecht vlees kopen. Afgelopen week las ik bijvoorbeeld het artikel dat er in Utrecht weinig mensen ‘duurzame’ vis kopen. Die cijfers zijn er dus gewoon.

Misschien was deze speech een eye-opener voor sommigen, maar wij willen hiermee vooral zeggen: stop met het verkondigen dat het technisch niet haalbaar zou zijn om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Werk aan de echte problemen en vind daar de oplossingen voor.

Wij zullen bij de behandeling van het energieplan in de raad zeker komen met voorstellen om ook het consumptiegedrag van mensen op te nemen in het energieplan en komen dus met de échte oplossingen voor een duurzaam Utrecht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Dierenwelzijn

Lees verder

Commissiebijdrage over stedenband Utrecht-Leon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer