Commis­sie­bij­drage over stedenband Utrecht-Leon


22 september 2015

De Partij voor de Dieren heeft met plezier de evaluaties van onze Universiteit en Bureau Buiten gelezen. Complimenten voor deze onderzoeken. Er staan veel lovende woorden in over de stedenband Utrecht – León. De samenwerking met Utrecht wordt als meest vruchtbaar beschouwd in vergelijking met de andere stedenbanden die León onderhoudt. De samenwerking wordt als goed, effectief en efficiënt beschreven. Er is een flexibele, positieve dynamiek en de leereffecten zijn groot. De stedenband zet succesvolle projecten op en ondersteunt deze waardoor onder andere kinderen naar school kunnen en vrouwen én mannen aan banen worden geholpen. Niet alleen voor onderwijs en emancipatie zijn er vruchtbare projecten opgezet, maar ook voor de natuur zijn er mooie doelen behaald. Er is namelijk een klimaatbos gerealiseerd dat zowel op het gebied van milieu als sociaal-economisch perspectief mogelijkheden biedt.

1) De PvdD vraagt zich wel af of er uiteindelijk nog CO2 wordt gecompenseerd?

2) En klopt het dat dit bos wordt gebruikt voor houtkap?

3) Ook zijn we benieuwd of de aanwezigheid van dit bos betekent dat er meer uitstoot mag plaatsvinden vanwege de eventuele emissierechten?

Still uit een video over het klimaatbos in León. Die lange termijn valt helaas flink tegen

Het is goed om te lezen dat het college wil voldoen aan de Sustainable Development Goals vanaf 2016 nadat Utrecht zich heeft ingezet om Fair Trade en Utrecht Millennium gemeente te zijn. Het is alleen heel merkwaardig dat de gemeente de stedenband wil beëindigen terwijl die juist bijdraagt aan het behalen van deze doelen. De stedenband biedt juist volop mogelijkheden om deze goals te realiseren, zoals ook in de evaluaties vermeld staat. Waarom zou je iets beëindigen wat goed loopt, bijdraagt aan het behalen van de doelen en Utrecht mede een duurzame naam geeft? Waarom zou het geen goed imago hebben als je deze doelen behaalt en succesvolle projecten ondersteunt, voor zowel mens als natuur? Dit levert toch juist lovende kritieken op? Wat ook blijkt uit de evaluaties. Waarom doet u niks met de adviezen uit deze evaluaties?

Het lijkt de PvdD logischer en praktischer om iets wat goed loopt, voort te zetten en erin te investeren zodat deze projecten juist worden uitgediept en worden verbeterd. Daarnaast zijn er zoveel mensen en projecten bij betrokken; er valt een enorme steun weg als er wordt gestopt met deze stedenband (p. 38). Dat is niet alleen een gemiste kans voor Utrecht om aan de doelen te voldoen, maar voor heel veel mensen betekent dit het einde van hun veelbelovende toekomst. Daarnaast worden productieve projecten niet gecontinueerd, waardoor ze minder kans hebben op overleven. Dat is ook nog eens zonde van de eerder gedane inspanningen, ook door de gemeente Utrecht. Er wordt in de evaluaties gesproken over dat het werk nog niet af is en er zich nieuwe uitdagingen aanbieden. Een quote uit een van de evaluaties: “Ook verdient het aanbeveling om voort te bouwen op de sterke elementen van de gemeentelijke internationale samenwerking. De gemeentelijke experts in Utrecht zijn uitstekend uitgerust om te adviseren op relevante thema’s als stedelijke planning, duurzaam water en sociale ontwikkeling.”

Het is toch fantastisch dat Utrecht zoveel kan bewerkstelligen, zo veel kan betekenen voor een andere stad in een ander werelddeel, waardoor Utrecht andere mensen helpt? Bovendien vindt 62% van de Utrechters het belangrijk dat de doelen worden behaald. Voor Utrecht is de stedenband geen slecht imago, maar juist een schoolvoorbeeld van een duurzame inzet. De PvdD is daarom van mening dat de stedenband voortgezet moet worden.

Graag uw reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Energieplan Utrecht

Lees verder

Raadsbijdrage Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer