Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Eerste Bestuurs­rap­portage, coali­tie­ak­koord en Voor­jaarsnota 2022


23 juni 2022

Dierenambulance en Vogelopvang

Dank voor het extra bedrag voor de Dierenambulance en Vogelopvang voor 24/7 hulp aan dieren! Heel fijn als de wethouder Dierenwelzijn deze organisaties bezoekt, om hun geweldige werk te zien en wensen en knelpunten te bespreken. Kan de wethouder toezeggen dit in 2022 te doen? En wil zij met de Vogelopvang spreken over hun behoefte aan zeer noodzakelijk onderhoud aan de opvang? De gaten vallen daar in de kozijnen.

Coalitieakkoord algemeen

De coalitie wil een leefbare, betaalbare, duurzame en gezonde stad. U vergeet twee belangrijke waarden, namelijk diervriendelijk en natuurvriendelijk. Utrecht is er niet alleen voor de mens!

Kinderboerderijen en dierenweides

De Partij voor de Dieren wil niet dat dieren op steedes en kinderboerderijen gefokt en afgevoerd worden naar de vee-industrie of het slachthuis. Dieren worden zelfs verkocht op Marktplaats. Eilandsteede doet dit bijvoorbeeld, en kopers mogen veehouders en slachthuizen zijn. Denk aan witte bokjes, een Nubische bok en dwerggeitenbokjes. Zoals u ziet gaat het om mannelijke dieren, die meestal ongewenst zijn en naar verwachting eindigen in het slachthuis.

Utrecht Natuurlijk mocht van het vorige college “dieren selectief fokken voor educatie” Educatie is een kulargument om dieren te fokken en af te voeren. Dit lijkt een verdienmodel en wij willen weten of de verkoop van dieren nodig is om de begroting rond te krijgen. Dat is wat ons betreft taboe. Is de wethouder het met ons eens dat dit echt moet stoppen?

Dit college wil hoge standaarden rond dierenwelzijn op de steedes. Bent u het met ons eens dat dieren niet gefokt moeten worden, om te eindigen in de verkoop en slacht? Bent u bereid om het Kinderboerderijenbesluit van de coalitie Diervriendelijke Kinderboerderijen te adopteren, dat onder meer bepleit dat er geen dieren meer worden gefokt? Er komt een nieuwe ‘subsidieverstrekking Dierenweides’. Een mooi moment om dierenweides diervriendelijker te maken.

Evenementen met dieren

Fijn dat het college tegen de subsidie voor paardenraces op de Maliebaan is, en dat zij onderzoekt hoe de subsidieregelingen zo aan te passen dat activiteiten met dieren geen geld meer krijgen. Het lijkt ons omslachtig om bij iedere subsidieregeling aan te geven dat een specifieke activiteit met dieren geen geld krijgt. VRAAG: Kan dit niet generieker naar ‘alle evenementen met dieren’?

Door de gemeente georganiseerde of (mede) gefinancierde evenementen

In 2017 werd onze motie overgenomen over een verbod op roofvogel-, uilen- en reptielenshows bij door de gemeente georganiseerde of (mede) gefinancierde evenementen. Sindsdien zijn deze dieren niet meer gebruikt. TOEZEGGING: Kan de wethouder toezeggen om met een voorstel te komen om dit voor alle dieren te regelen?

Hengelwedstrijden

Er zijn ook evenementen waarbij dieren worden verwond en mogelijk gedood: hengelwedstrijden. Fijn dat het college deze ‘evenementen’ wil ontmoedigen vanwege dierenwelzijn. We vroegen ons af of het mogelijk is om juridisch dicht te timmeren dat zeker híer nooit subsidie naartoe gaat, en dat collegeleden ook nooit naar dit dierenleed gaan. Is het college bereid om dit officieel vast te leggen?

Registratie van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

De politie houdt geen cijfers bij over dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Wij willen dit heel graag wél. Wil de wethouder er bij de politie op aandringen wél dergelijke cijfers bij te houden? Ook omdat dierenmishandeling een indicator is van huiselijk geweld en dierverwaarlozing ook op psychosociale problemen wijst.

Keurmerk Dierbaar

Teleurstellend dat veel dierenwinkels niet willen meewerken aan het keurmerk Dierbaar. Fijn dat het college dit geprobeerd heeft. Is het college bereid om ook tuincentra die dieren verkopen te vragen mee te doen? Wij blijven landelijk pleiten voor een verbod op de verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra.

Laatste punt: dieren in weilanden en hittestress

Met de heter wordende dagen wijzen we het college nog eens op hittestress bij gehouden dieren in weilanden: kan de wethouder toezeggen alle vee- en paardenhouders te verzoeken schuilmogeiijkheden in gebruik te nemen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Onderwijs, Werk & Inkomen en Economische Zaken coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Eerste Bestuursrapportage, coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer