Commis­sie­bij­drage Onderwijs, Werk & Inkomen en Econo­mische Zaken coali­tie­ak­koord en Voor­jaarsnota 2022


22 juni 2022

Mijn bijdrage is volledig gericht op Economische Zaken. Ik zal komen te spreken over locatieprofielen, statiegeld op hardcups, afvalinzameling op festivals, kostendekkende evenementenleges, kleine evenementen en duurzaamheid, winkelleegstand en proefdiercentra.

Allereerst de locatieprofielen. Daar hebben we nu echt wel lang genoeg op gewacht. Het college is dat met ons eens, want in het coalitieakkoord wordt ons beloofd dat er vaart zal worden gemaakt met het opstellen van evenementen- en locatieprofielen. De Partij voor de Dieren wil graag dat het college hier een eerste prioriteit van maakt, en dat de profielen dit kalenderjaar nog ter besluitvorming bij de raad komen te liggen. Graag een toezegging hierop van de wethouder.

Een statiegeldsysteem op hardcups is steeds doorgeschoven naar de locatieprofielen. Maar eigenlijk hebben statiegeldbekers niets te maken met de kenmerken van locaties voor evenementen en vinden we het dus onzin om het aan de profielen te koppelen. Kan de wethouder vast toezeggen hier sowieso mee aan de slag te gaan? Ook met de afvalinzameling op festivals gaat het niet altijd goed. Er staan soms wel recyclebakken, maar initiatiefnemers moeten meer betalen om het afval gerecycled op te laten halen dan als restroom. Nog iets waar de wethouder mee aan de slag kan. Graag een reactie.

We lezen ook dat het college interesse heeft in het invoeren van duurzame leges om daarmee evenementen te verduurzamen. Mooi dat een voorstel waar de Partij voor de Dieren al zo lang op hamert terug te vinden is in het coalitieakkoord. Is de wethouder ook bereid om de evenementenleges meteen kostendekkend te maken? Zolang dat niet het geval is gaat er geld uit de algemene middelen naar deze post, en is er in feite sprake van een verkapte subsidie. Zo betaalt de hele stad mee aan het mogelijk maken van evenementen. Dit is geen eerlijke situatie.

Het college wil kleine evenementen overigens ontzien van duurzame leges. Wij zijn van mening dat alle evenementen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en aan duurzame bedrijfsvoering dienen te doen. Hoe is de wethouder van plan ervoor te zorgen dat ook kleine evenementen de duurzaamheidsdans niet ontspringen?

Voorzitter, dan kom ik bij de winkelleegstand. In het coalitieakkoord staat dat er met open blik naar nieuwe mogelijkheden moet worden gekeken naar de hoge mate van winkelleegstand, zowel in de binnenstad als in de overige wijken. Wij zouden graag zien dat leegstaande winkelpanden worden omgebouwd tot woonruimte zodra de gelegenheid zich voordoet. Wij zouden graag een toezegging van de wethouder willen dat zij bereid is tot het zetten van deze stap.

Tot slot vraag ik aan het college of zij bereid is om in het kader van Utrecht diervriendelijke stad de vestiging van nieuwe proefdiercentra niet toe staan, zowel die van bedrijven als die van de universiteit? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Eerste Bestuursrapportage, coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer