Commis­sie­bij­drage dieren­welzijn Program­ma­be­groting 2017


11 oktober 2016

Wij hebben drie punten over dierenwelzijn vanavond: de verkoop van dieren in dierenwinkels, het welzijn van dieren op kinderboerderijen en het welzijn van dieren in circussen.

Dierenwinkels
Om kwart voor acht vanavond overhandigde de Partij voor de Dieren haar manifest ‘Dieren in de Uitverkoop’ aan onze wethouder Dierenwelzijn. De dossierhouders Dierenwelzijn hebben dit manifest ook digitaal ontvangen. We boden dit manifest aan, omdat wij, samen met onze jongerenorganisatie PINK! de afgelopen tijd onderzoek deden naar de verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra in Utrecht. In het manifest hebben we in kaart gebracht welke dieren er allemaal verkocht worden en wat er mis is met de gezondheid en huisvesting van deze dieren. Zoals u weet wil de Partij voor de Dieren een einde aan de verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra en wil dat deze winkels in plaats daarvan mensen die een huisdier zoeken verwijzen naar opvangcentra en asielen. Dit scheelt een hoop dierenleed en verkeerde voorlichting over hoe je bijvoorbeeld konijnen en knaagdieren behoort te houden. Een dierenwinkel of tuincentrum zou alleen spullen voor huisdieren moeten verkopen, niet ook nog de huisdieren zélf. Er kan namelijk in een winkel nooit een goed leefklimaat voor dieren worden gecreëerd. Ook hoeven konijnen en knaagdieren dan niet lang in opvangcentra te verblijven, maar krijgen ze een nieuw huis, mét een goed advies van mensen die er écht verstand van hebben en dierenwelzijn (en niet commercie) voorop hebben staan.

Naar aanleiding van een bezoek van onze wethouder Dierenwelzijn aan Intratuin Koningsweg heeft dit tuincentrum besloten geen konijnen en knaagdieren meer te verkopen, Wij vragen de wethouder in het manifest, en nu ook in de commissie, om dit soort bezoeken voort te zetten en onze aanbevelingen uit het manifest in de praktijk te gaan brengen.

Kinderboerderijen
Wat ook een goede stap zou zijn richting een écht diervriendelijk Utrecht is een stop op het fokken en slachten van dieren op de Utrechtse kinderboerderijen. U heeft wellicht de berichtgeving gevolgd over zeug Neeltje, die haar zoveelste nestje biggen kreeg, dit keer op Griftsteede. Vijf biggen overleden al bij de geboorte, tien zijn inmiddels naar een opfokbedrijf gebracht om geslacht te worden en het lot van de overige zes is nog onbekend. De Partij voor de Dieren vroeg hier aandacht voor begin juli. Want dit is maar één voorbeeld van dieren die gefokt worden voor het vermaak van de mens, om vervolgens te eindigen bij het slachthuis. De Partij voor de Dieren wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt.

Onder andere naar aanleiding hiervan stelden wij schriftelijke vragen over het kinderboerderijenbeleid van de gemeente. De antwoorden op deze schriftelijke vragen vonden wij zeer teleurstellend. Ook de uitspraak van de wethouder Dierenwelzijn ‘de slacht hoort bij het leven’ schoot ons in het verkeerde keelgat, omdat het onnodig is in deze situatie.

Er hoeven geen biggen geboren te worden op kinderboerderijen en dan hoeft er ook geen slacht plaats te vinden. Wij nodigden de wethouder daarom ook uit samen met ons en de Dierenbescherming een bezoek te brengen aan een diervriendelijke kinderboerderij in Odijk, waar er geen dieren worden geboren en geen dieren naar de slacht gaan. Hij had echter geen tijd.

Maar wij wel! Daarom bezocht de PvdD vorige week samen met de Dierenbescherming deze kinderboerderij, genaamd Dier en Wij, Zij kiezen er bewust voor geen dieren te fokken om bezoekers te trekken. In plaats daarvan vangen ze dieren op die anders naar de slacht zouden gaan of op een andere manier aan hun lot overgelaten zijn. Als mensen hen vragen waarom er geen jonge dieren zijn, leggen zij dit uit, en dan vinden de bezoekers het doodnormaal dat deze kinderboerderij dit diervriendelijke beleid voert. Voorlichting maakt een belangrijk deel uit van het werk van deze kinderboerderij. Zo worden kinderen vanaf 7 jaar betrokken bij de verzorging van de dieren, zijn er bezoeken van kinderen van kinderopvangcentra en scholen en leggen de vrijwilligers uit hoe je een huisdier het beste kunt verzorgen. Ook geven ze advies aan ouders en kinderen over het wel of niet in huis nemen van een huisdier.

Dier en Wij blijft ervoor open staan om de wethouder een keer te ontvangen en uitleg te geven over hun werk. Is de wethouder bereid om in een rustigere periode een bezoek te brengen aan deze kinderboerderij?

Wat niet inhoudt dat we nu dan stil hoeven te zitten. We kunnen op zijn minst de SP-wethouder Dierenwelzijn in Amsterdam kopiëren in zijn vooruitstrevende beleid. Daar is de gemeente in gesprek met de kinderboerderijen over wat ze gaan verbeteren op dierenwelzijnsgebied. Dat kan in Utrecht ook! De wethouder kan ook zeker een belangrijke rol vervullen door de personen achter het kinderboerderijenbesluit in contact te brengen met in ieder geval Stichting Utrecht Natuurlijk. Is de wethouder bereid deze twee toezeggingen te doen?

Circussen met dieren
15 september 2015 was een historische dag voor wilde dieren die door circussen werden ingezet om onnatuurlijke kunstjes te doen in de piste. Op die datum werd namelijk het verbod ingesteld op het gebruik van een aantal wilde dieren in het circus. Maar we zijn er nog niet. Er worden namelijk nog steeds dieren als kamelen, dromedarissen, zeeleeuwen, vogels en reptielen in circussen gebruikt, evenals paarden, koeien, honden en andere dieren. De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een uitbreiding van het verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus. Vermaak van mensen is geen rechtvaardiging om dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier.

De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden in gevangenschap. De optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek voor wat betreft de omgang met en de intrinsieke waarde van dieren.

In Utrecht treden nog diverse circussen op die dieren gebruiken in de piste, zoals Wintercircus Utrecht, circus Louis Knie en Magic Circus. Maar ook circussen als Freiwald, Renz en Belly Wien, die ook diverse dieren gebruiken, heet de gemeente Utrecht welkom.

In april 2016 stemde de gehele Amsterdamse gemeenteraad (behalve dat ene raadslid van het CDA) voor een amendement van de Partij voor de Dieren om het college van Amsterdam te vragen de mogelijkheden te onderzoeken voor een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren. VRAAG Partij voor de Dieren Utrecht vraagt dit nu ook aan onze wethouder Dierenwelzijn: is de wethouder bereid hetzelfde onderzoek naar een voorkeursbeleid te doen als het college in Amsterdam?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Ontmoedig terrasverwarming Programmabegroting 2017

Lees verder

Commissiebijdrage Duurzaamheid Programmabegroting 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer