Commis­sie­bij­drage Ontmoedig terras­ver­warming Program­ma­be­groting 2017


11 oktober 2016

De gemeente verleent vergunningen zodat ondernemers openbare grond kunnen gebruiken voor hun terras. Dat is prima, maar hiermee geven we ook toestemming voor het verstoken van energie om de lucht op die grond te verwarmen. Dat is een activiteit waar wij niet mee geassocieerd willen worden, en wat de gemeente volgens ons ook niet moet willen.

Het verwarmen van openbare lucht, met energie uit gas of elektriciteit past niet in een duurzame gemeente. Met terrasverwarmers ben je letterlijk bezig met het opwarmen van de buitenlucht. We willen allemaal het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en juist terrasverwarmers zijn in het oog springende verspillers waarvoor prima alternatieven zijn zoals jassen, truien of dekentjes.

Ondernemers betalen precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond voor hun terras. Het blijkt juridisch lastig om deze verordening zonder meer aan te passen zodat er verschillende tarieven komen voor terrassen met en zonder verwarming. Maar het opnemen van een speciaal tarief voor apparaten voor terrasverwarming zou wel een mogelijkheid kunnen zijn.

Navraag bij ambtenaren wees uit dat er in het vergunningenbeleid wellicht ook andere mogelijkheden zijn om te ontmoedigen dat terrassen de buitenlucht verwarmen.

Wil de wethouder toezeggen om te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente allemaal heeft om terrasverwarmers in Utrecht te ontmoedigen en een plan van aanpak hiervoor voor te leggen aan de raad, zodat voor 2018 alle mogelijke middelen worden ingezet om te zorgen dat er geen energie meer wordt verbruikt voor verwarming van buitenlucht?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Rijnvliet

Lees verder

Commissiebijdrage dierenwelzijn Programmabegroting 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer