Commis­sie­bij­drage dieren­welzijn Program­ma­be­groting 2019


18 oktober 2018

Extra geld dierenwelzijn

Fijn dat er structureel 12.000 euro extra naar dierenwelzijn gaat! Zo worden nog meer dieren geholpen die in de knel komen in Utrecht. Maar dieren moeten ook fysiek meer ruimte krijgen, zodat ze niet letterlijk in de knel komen. Wij blijven hiervoor pleiten in de raad.

Eikenprocessierups

De gemeente doodt ieder jaar eikenprocessierupsen. Dit is lastig en kostbaar en kan dier- en natuurvriendelijker. In een artikel op Nature Today van 11 september staat dat door het stimuleren van de biodiversiteit 85% minder eikenprocessierupsnesten ontstaan. De gemeente Westerveld had een pilot met het aantrekken van natuurlijke dierlijke vijanden door middel van nestkasten voor vogels en bloemen voor sluipwespen en andere ‘jagers’. Is de wethouder bereid het artikel te lezen, de pilot van Westerveld in overleg met hen over te nemen, en dit mee te nemen in de brief over Alle Beestjes Helpen in het eerste kwartaal van 2019?

Diervriendelijke gebouwen

Niet alleen bij het bouwen van nieuwe gebouwen kan rekening gehouden met dieren. De Partij voor de Dieren ziet graag dat bestaande gebouwen ook diervriendelijker gemaakt worden. Is het college bereid om bij haar eigen gebouwen maatregelen te nemen voor diervriendelijke huisjes op de gebouwen en er bij bedrijven en particulieren op aan te dringen dit voorbeeld te volgen?

Hondenbelasting

De Partij voor de Dieren heeft, net als GroenLinks, vragen gesteld over de vrijstelling voor hondenbelasting voor honden die worden verkocht en ‘op voorraad worden gehouden’ en een korting voor honden in kennels. Dat kan écht niet! We sluiten ons daarom van harte aan bij de woorden en het verzoek van GroenLinks.

(Brand)veiligheid stallen en dierenverblijven

Honderdduizenden dieren zijn op gruwelijke wijze verbrand bij stalbranden. De Partij voor de Dieren is blij dat in onze gemeente geen stallen met duizenden dieren zijn, maar wij maken ons zorgen over de brandveiligheid van de stallen die er wél staan, ook op kinderboerderijen en maneges. De gemeente is bevoegd gezag in de controle hierop. In Utrecht staan diverse sterk verouderde dierenverblijven. Zo wil Dierenweide Vleuten graag een nieuwe schuur voor geiten en konijnen, want ze hebben alles gedaan om deze schuur op te lappen en deze moet echt vervangen worden. Ze zochten contact met de gemeente, met bouwbedrijven, fondsen etc., maar krijgen nauwelijks hulp. Ook Stichting Utrecht Natuurlijk trok bij het college aan de bel over een stal op Gagelsteede. GroenLinks vroeg het college in schriftelijke vraag 17 naar dit pand. Het college zegt dat regulier onderhoud prima is, maar 3 jaar geleden beloofde de UVO al noodzakelijke werkzaamheden. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met beide organisaties over de steun die het college kan bieden in het veilig maken van deze gebouwen? En is de wethouder bereid bij de burgemeester na te gaan of nog meer dierenverblijven in de gevarenzone zitten? Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Economie Onderwijs Programmabegroting 2019

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Programmabegroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer