Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Voor­jaarsnota 2016


15 juni 2016

Ook wij missen wethouder Jansen! Maar: wat fijn dat de raad binnen een week twee keer spreekt over dierenwelzijn. Op 23 juni gaan we het namelijk hebben over het Jaarverslag Dierenwelzijn! En wat fijn dat D66 en GroenLinks aangestoken zijn door onze passie en 2-jaar-durend pleidooi voor diervriendelijke oevers, oftewel FUP’s (of rattentrapjes, in de woorden van Student en Starter)! Vergeet hierbij niet andere diersoorten dan watervogels. Over de Vogelopvang: wij begrepen van de wethouder dat de steun aan hen gewaarborgd blijft.

In de Voorjaarsnota is dierenwelzijn, zoals de Partij voor de Dieren vorig jaar verzocht, weer naar één dossier gegaan, namelijk Openbare Ruimte en Groen. Het was niet praktisch om het budget voor dierenwelzijn te scharen onder Duurzaamheid en het beleid onder Openbare Ruimte en Groen. Dit wekte alleen maar verwarring en er was een risico dat er gaten zouden vallen in het dierenwelzijnsbeleid. Dus dank voor de samenvoeging en we hopen dat het nu zo blijft. Al willen wij liever als nieuwe naam voor het programma: Openbare Ruimte, Groen en Dierenwelzijn.

Meer geld naar dierenwelzijn
Wat fijn dat er meer geld gereserveerd wordt voor de hulp aan noodlijdende dieren in Utrecht! Dit was hard nodig, want in het huidige beleid valt onder meer de hulp aan wilde dieren buiten de boot. De Partij voor de Dieren is blij dat het college naar ons herhaaldelijk pleidooi voor deze dieren heeft geluisterd, en dat u ook aan de slag gaat met de nachtopvang van zwerfdieren, spoedeisende hulp voor gewonde dieren in het weekend en preventieve voorlichting en advisering. Hiermee wordt hopelijk meer dierenleed voorkómen en verholpen en komen er minder dieren met rugzakjes in het asiel terecht. Dit zijn dieren met ernstige gedrags- en/of gezondheidsproblemen door slechte verzorging.

Faunapassages
Op 3 maart 2015 presenteerde ecologisch adviesbureau Regelink in opdracht van de gemeente een rapport getiteld ‘Monitoring Faunapassages’. Hierin staat een flink aantal verbeterpunten voor de Utrechtse faunapassages, bijvoorbeeld langs de Krommerijn, waar voetgangers voortdurend dieren die gebruik maken van de faunapassage verstoren (pagina 22), of bij een stobbenwal langs de A27, waar jongeren regelmatig vuurtjes stoken (pagina 24). Kan de wethouder aangeven wat er met deze aanbevelingen is gedaan of nog wordt gedaan?

APV
De Partij voor de Dieren hoorde dat in 2010 het verbod op het voeren van brood aan vogels uit de APV gehaald is. Gezien de vele meldingen van brooddumpingen in de Javastraat, het Niftarlakeplantsoen (waar de ChristenUnie schriftelijke vragen over gesteld heeft) en andere locaties vragen wij ons af waarom hier destijds voor gekozen is en of dat verbod er niet weer in kan.

Gevaarlijke dieren
Na de vondst van twee krokodillen in een woning van een Amsterdamse drugsdealer vroeg Partij voor de Dieren Rotterdam aan hun college van B&W hoe zij tegenover het houden van gevaarlijke reptielen staat. Het college gaf aan dat zij het met de Partij voor de Dieren eens is dat bepaalde soorten niet gehouden zouden moeten worden en gaat bij de staatssecretaris aandringen op een zo spoedig mogelijke invoering van een positieflijst voor reptielen. Vooruitlopend op deze positieflijst wil het Rotterdams college onderzoeken of er een verbod op het houden van gevaarlijke reptielen opgenomen kan worden in de APV. Is de wethouder bereid het voorbeeld van Rotterdam te volgen door een brief naar de staatssecretaris te sturen met hetzelfde verzoek en óók onderzoek uit te voeren naar opname in de APV? Wij kunnen u de antwoorden van het Rotterdams college toesturen.

Bijen
Utrecht profileert zich als een bijvriendelijke stad. Wij hebben gehoord dat een aantal gemeenten het verbod op bijen houden op 30 meter van bebouwing of de openbare weg uit de APV heeft geschrapt. Dit deden ze om hobbyimkers de gelegenheid te geven in tuinen van woningen bijenkasten te plaatsen. Dit zou de bijenpopulatie in een stad bevorderen. Is de wethouder hiermee bekend? Wat vindt u hiervan? Bent u bereid te onderzoeken of dit in Utrecht ook een optie is?

Dit was onze bijdrage, hartelijk dank voor uw aandacht.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Volksgezondheid Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage leges en duurzaamheid Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer