Commis­sie­bij­drage Duur­zaam­heids­verslag en voort­gangs­rap­portage


1 september 2016

Er zijn drie punten die wij deze ochtend benoemen en graag veranderd zien:

  1. Stand van zaken van het integreren van duurzaamheid in alle beleidsterreinen
  2. Het meenemen van de consumptie van dierlijke eiwitten in een duurzaamheidsverslag
  3. Het realiseren van de ambities van dit college

Ten eerste willen wij de wethouder bedanken voor het uitgebreide duurzaamheidsverslag van dit jaar. Er zit een stijgende lijn in als het gaat om het verslag zo compleet mogelijk te maken.

Toch blijven er natuurlijk altijd nog zaken die wij er graag in zouden willen zien. Wij zijn vooral zo benieuwd hoe het gaat met duurzaamheid in andere beleidsterreinen dan die van wethouder van Hooijdonk. Ik noem bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en de gezondheidszorg. In hoeverre wordt er in deze bedrijfstakken aan duurzaam werken gedacht? En zo ja, kan dit dan in het duurzaamheidsverslag van 2016 worden meegenomen?

Door naar ons tweede punt, behorende bij het kopje landbouw en voedsel. Dit is nu wel een heel mager hoofdstuk met 1 pagina over stadslandbouw. Dat kopje zien wij graag uitgebreid. Is het mogelijk om dit uit te breiden met cijfers over het consumptiegedrag van mensen? Wij zijn zo benieuwd naar wat mensen eten, waar ze het vandaan halen etc. Daarna kun je namelijk ook gericht gaan kijken naar hoe je het voedingspatroon van mensen kunt beïnvloeden richting een gezonder eetpatroon. Het eten van te veel dierlijke eiwitten is bijvoorbeeld slecht voor de gezondheid van mensen. Indien we meer te weten komen over het eetpatroon van mensen en hoeveel dierlijke producten ze eten, kunnen we ook meer doen om dit te veranderen, ten gunste van het welzijn van mens en dier.

Door naar ons derde en laatste punt. Een terugkerend thema: het ambitieniveau en hoe deze ambitie waar te maken. Eigenlijk hebben we hier maar 1 concrete vraag over richting de wethouder: wanneer bent u bereid om niet alleen de wortel, maar ook de stok te gaan gebruiken om een leefbare stad na te laten aan toekomstige generaties? Eigen initiatieven van mensen moeten we zeker ondersteunen en dit ook blijven doen, maar het is helaas niet genoeg. Voer het ‘vervuiler betaalt principe’ in binnen de gemeentelijke organisatie. Zo kunnen duurzaam werkende bedrijven eerder in aanmerking komen voor opdrachten van de gemeente en helpen we ook nog eens het milieu. Graag een reactie.

Dan nog een laatste opmerking: wij zijn blij dat ons verzoek om het aanstellen van een energiecoördinator binnen de gemeente is uitgevoerd. Wij kijken vol verwachting uit naar de resultaten.