Commis­sie­bij­drage lucht­kwa­liteit


1 september 2016

Ik schrok vorige week. Bij het doornemen van de stukken voor deze commissie stuitte ik op de informatie dat mensen met diabetes in de risicogroep vallen als het gaat om gezondheidsschade door een slechte luchtkwaliteit. Ik heb diabetes en het gevoel om m'n adem in te willen houden als ik door de stad fiets bekroop me meteen. Maar hoe lang houd ik dat vol, mijn adem inhouden? Dus tja…

Uiteindelijk gaven ambtenaren mij door dat het gaat om mensen met diabetes type 2, niet mijn type dus. Maar toch, het gevoel ziek te worden door vervuilde lucht zit nu in mijn hoofd. En 1 vraag blijft ook nog eens rondspoken: hoe kan het toch zo zijn dat we nog steeds beleid hebben waarbij we de auto belangrijker vinden dan onze eigen gezondheid? Waarom zijn de maatregelen die écht nodig zijn nog steeds niet genomen? Want wij, college en gemeenteraad, zijn verantwoordelijk voor een preventief gezondheidsbeleid. We kunnen ons niet verschuilen achter halfslachtige maatregelen, wat nu nog wel het geval is.

En daarom heeft de PvdD deze ochtend speciaal de wethouder volksgezondheid gevraagd erbij te zijn, dank voor uw aanwezigheid. Want het is essentieel om het luchtkwaliteitsprobleem niet alleen te zien als een milieuprobleem, maar zeker ook als 1 van de grootste volksgezondheidsproblemen die we hebben en die alleen maar groter en heftiger wordt.

En nu kan de wethouder denken: “Maar dit volksgezondheidsprobleem is iets dat we landelijk moeten aanpakken”, en terecht, maar gelukkig heb ik het landelijke verkiezingsprogramma van D66 al gelezen en daarin staat specifiek beschreven dat D66 gemeenten meer beleidsvrijheid wil geven om luchtkwaliteitsprobleem aan te pakken. En daar hoeven we niet mee te wachten tot de verkiezingen in maart! Daarom de vraag aan de wethouder: hoe ziet u uw rol in de aanpak van dit volksgezondheidsprobleem?

Dan de inhoud in: de effecten van de huidige milieuzone blijven lastig te meten. Cijfers buitelen over elkaar heen en er is té weinig transparantie bij onder andere TNO om vertrouwen te hebben in de nu gepresenteerde cijfers. Daarom is het voor de PvdD van belang om de huidige milieuzone als een maatregel te zien, maar ook niet meer dan 1 van de vele die genomen moeten worden. Onverstandig dus om de huidige milieuzone als een heilige koe te verklaren, we kunnen ons absoluut niet rijk rekenen met de aanpak van nu.

Wat moet er dan wel gebeuren? Dat is het volgende PvdD actieplan. Lees het later nog eens rustig door. Grote kans dat er tal van smoesjes komen om deze punten niet uit te gaan voeren. Geen geld, geen mogelijkheden etc… Maar dan kan de PvdD maar 1 conclusie trekken: dan zijn dollartekens belangrijker dan vermijden dat kinderen astma krijgen, belangrijker dan voorkomen dat het aantal mensen met luchtwegeninfecties zich rap vermenigvuldigt en belangrijker dan het voorkómen van minimaal 300 doden per jaar door luchtverontreiniging.

Gezonde lucht is een recht, ongezonde lucht de grote killer in deze stad. Dank u wel.

Lees hier het volledige 10-puntenplan.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Duurzaamheidsverslag en voortgangsrapportage

Lees verder

Commissiebijdrage Evaluatie bomenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer