Commis­sie­bij­drage grond­wa­ter­beheer en onder­grond


3 november 2015

Raadsvoorstel “Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond gemeente Utrecht”

De PvdD is verheugd te lezen dat het college de serieuze verontreiniging van de bodem en het grondwater wil aanpakken. Uiteraard is voorkómen beter dan genezen, maar dat is helaas makkelijker gezegd dan gedaan bij een oude stad met een lange geschiedenis. Nog steeds was het erg heftig om te lezen dat de bodem en het grondwater zo ernstig vervuild zijn. Het is natuurlijk van groot belang dat er wat gedaan wordt aan deze vervuiling. Het is daarom goed dat er nu wordt gekeken naar een nieuwe aanpak, namelijk de gebiedsgerichte naast de gevalsgerichte aanpak, zodat er effectiever gesaneerd kan worden.

Het is eigenlijk alleen onacceptabel dat er schone en minder vervuilde gebieden vuiler worden. Dat moet zo goed als mogelijk voorkomen worden. Door gerichte en bredere aanpak te combineren moet dit toch te vermijden zijn? Daarom graag uw toezegging dat u uw uiterste best gaat doen om de schone en minder vervuilde gebieden niet méér verontreinigd te laten raken.

Er wordt bovendien vermeld dat “de verwachting is dat de kwaliteit van het grondwater in het gehele gebied zal verbeteren in de toekomst”. Er wordt gesproken over een verwachting; hoe reëel is deze verwachting en over hoeveel tijd spreekt men dan, met andere woorden: hoe ver weg is deze ‘toekomst’?

De afkoop voor derden zou de Partij voor de Dieren het liefst verplichten, anders heeft het gebiedsplan geen zin. Dan blijven er altijd nog gebieden onbereikbaar en kan de verontreiniging nooit helemaal gecontroleerd en dus tegengegaan worden. Bovendien levert het hen louter voordelen op, aangezien zij er vanaf zijn en het goedkoper is dan het zelf te saneren. Helaas is dit niet mogelijk, vandaar graag uw toezegging dat u actief in gesprek gaat met bedrijven om zich af te kopen.

De PvdD vindt het daarnaast een goed plan om gebruik te maken van warmte/koude opslag zodat de bodemenergie nuttig wordt gebruikt en de grondwaterkwaliteit wordt verbeterd. Ook lijkt het ons verstandig om één beheerder aan te duiden, zodat iemand het overzicht houdt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bomen Zuiderpark en Golfclub De Haar

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan Noordgebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer