Commis­sie­bij­drage Leidsche Rijn Centrum Oost


11 juni 2015

Fijn dat de wethouder de vraag naar meer groen en alternatieve plannen serieus heeft genomen en dat er nu meerdere scenario’s zijn gepresenteerd. Tijdens de vorige vergadering was het duidelijk dat de PvdD al de bestaande bomen wilt behouden en dat wij liever meer groen en minder bebouwing in het plan terugzien. U heeft ons nu 4 scenario’s gepresenteerd, naast het reeds bestaande plan. Opmerkelijk is dat u voorafgaand aan de beschreven scenario’s de optie weglaat waarbij de ‘Overtuin’ behouden groen blijft. U zult niet verbaasd zijn dat wij als PvdD het liefst dit scenario juist uitgewerkt zien.

Maar als wij dan moeten kiezen uit de overige plannen, zouden wij scenario 1 willen uitvoeren. Daarnaast hebben wij nog een mooie aanpassing waardoor dit de beste optie wordt; door namelijk de gebouwen F11a en F11b hier ook bij weglaten. Dan heeft Rood Noot de nodige ruimte, is er meer groen voor de bewoners waardoor er een prettiger leefklimaat ontstaat. Een ander goed idee waarbij handiger gebruik wordt gemaakt van de huidige situatie, is als de complexen zo worden geplaatst zodat de huidige bomenrijen behouden kunnen blijven, aangezien deze al in een keurige rij en hoek staan. De complexen kunnen een kwartslag gedraaid worden waardoor er ook een speels effect gecreëerd wordt. Op deze manier behoudt men àl het huidige groen en kunnen er toch woningen komen. Dit lijkt ons dé oplossing.

Overwegingen

- bomenrij als grens voor uitzicht op snelweg / bomen achter geluidswal ipv gebouwen!
- gezondere lucht (betere gezondheid mensen, minder ziektekosten)
- meer groen voor mens, natuur en dieren
- beter voor het waterpeil; beter voor de hitte
- meer ruimte voor bewoners
- mooier uitzicht andere gebouwen

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Plan Gemeentelijke Watertaken

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Afval is Grondstof Beleidsnota 2015-2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer