Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Plan Gemeen­te­lijke Water­taken


11 juni 2015

Dit plan is ook gelijk een ‘gemeentelijk rioleringsplan’ en de PvdD heeft eerder gevraagd of er bij de aanleg en vervanging van riolering gelijk ook uittreedplaatsen voor dieren kunnen worden aangebracht. Dit zodat ter water geraakte dieren uit het water kunnen komen in plaats van verdrinken. In hoeverre ziet de wethouder mogelijkheden om deze trapjes te plaatsen en de financiering ervan te regelen? De motie hierover, waar bijvoorbeeld in staat dat een trapje 10 euro kost, kunnen wij eventueel opnieuw indienen, maar wij kijken liever naar de mogelijkheden in deze commissie. Daarnaast de vraag of de pompen en gemalen diervriendelijk zijn?

Bij het riool wordt ook gesproken over het relatief schone hemelwater dat nu gelijk het riool in gaat. We begrijpen dat overal 2 systemen aanleggen te veel tijd en geld kost, maar bij nieuwbouwprojecten is dit goed mogelijk. Het hemelwater kan apart worden opgevangen van het riool zodat dit energie en geld scheelt. Wat is de visie van de wethouder hierop?

De PvdD vindt dat men klimaatverandering tegen moet gaan door gedragsverandering in plaats van enkel adaptatie. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Een stap in de goede richting is het vergoenen van de stad. In het plan wordt geschreven dat u de niet functionele verharding wil vervangen voor groen en/of oppervlaktewater. Hier is de PvdD het natuurlijk mee eens. We zijn benieuwd of u al ideeën heeft om welke gebieden dit zou gaan en wat voor groen er in de plaats terugkomt?

Daarnaast willen we toevoegen dat het college groene daken en gevels moet meenemen om niet alleen de wateroverlast mee te verminderen, maar om ook de hitte te bestrijden en meer groen terug te laten komen in de stad. Onze motie om hier verder mee aan de slag te gaan is vorig jaar aangenomen. Wij zien dit dan ook graag terug in het rioolplan. Uw reactie hierop graag.

U meldt tot 2020 voorbereidingen te treffen en in 2020 worden de ingrepen getoetst; wat gebeurt er daarna? U gaat vanaf nu alleen nog maatregelen nemen als dit leidt tot zichtbare verbetering van risico’s voor de volksgezondheid, planten of dieren. Dit handelen is echter te laat, want het kwaad is dan al geschied. Hoe gaat u dit voorkomen?

De PvdD zou graag zien dat de gemeente zo veel als mogelijk bij de vervanging van oeverconstructies een meer natuurvriendelijke oever realiseert en dat duikers zo veel mogelijk vervangen kunnen worden voor bruggen gezien de beter doorstroming en slechts geringe meerkosten. Uw reactie hierop graag.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied

Lees verder

Commissiebijdrage Leidsche Rijn Centrum Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer