Motie Aanleg groene gevels, daken en tuinen in Utrecht


3 juli 2014

Motie 80/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

constaterende dat

  • De inwoners van Utrecht grote waarde hechten aan een groene leefomgeving;
  • Groene gevels, daken en tuinen ‘hitte-eilanden’ in de stad tegengaan;
  • Veel mensen zich zorgen maken over de hitte in de stad;
  • Volgens KPMG er jaarlijks € 95 miljoen bespaard kan worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt;
  • Groene gevels, daken en tuinen niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren zoals bijen en hommels, een positieve invloed hebben op hun gezondheid en welbevinden;
  • Groene gevels, daken en tuinen ook kunnen ondersteunen bij wateropvangplannen van de gemeente.

Overwegende dat

  • Met de klimaatverandering warmteproblemen in de stad steeds groter worden;
  • Er door de gemeente niet méér, maar juist minder geïnvesteerd gaat worden in wijkgroenplannen.

Verzoekt het college

  • Onderzoek uit te voeren naar de reden waarom de Utrechtse burger het Initiatievenfonds niet vindt, die zij kunnen aanwenden voor het vergroenen van hun huizen, zoals de aanleg van groene daken, tuinen en gevels;
  • Indien dit ligt aan de communicatie vanuit de gemeente, meer communicatiemiddelen vanuit de gemeente te faciliteren om mensen bekend te laten zijn met het Initiatievenfonds en dit te betalen uit het duurzaamheidsbudget.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, GL, CDA, D66

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, PvdA, CU

Lees onze andere moties

Motie Biologische voeding in bedrijfsrestaurants gemeente

Lees verder

Motie Duurzaamheid concreet maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer