Motie Biolo­gische voeding in bedrijfs­res­tau­rants gemeente


3 juli 2014

Motie 78/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

  • De gemeente Utrecht zoveel mogelijk Fairtrade inkoopt, maar niet of nauwelijks biologische voeding aanbiedt binnen de gemeentelijke organisaties;
  • De verkoop van en dus de interesse in biologische voedingsmiddelen in Nederland vorig jaar steeg met 5,4% ten opzichte van het jaar ervoor.

Overwegende dat

  • Biologische voeding gezonder, beter voor het milieu en (in het geval van dierlijke producten) diervriendelijker is dan voeding uit de intensieve landbouw/veeteelt;
  • Een gemeente die zich profileert als duurzaam en betrokken dit ook behoort te laten zien in het inkoopbeleid wat betreft voeding.

Verzoekt het college:

  • In alle bedrijfsrestaurants van de gemeentelijke organisatie over te schakelen naar 100 procent biologische producten, te beginnen met dierlijke producten als vlees, zuivel en eieren;
  • Dit te doen na afloop van de huidige contracten;
  • Dit te laten betalen door de klant van de bedrijfsrestaurants.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, D66, SP

Tegen

VVD, CDA, CU, S&S, PvdA