Motie Dier­proef­vrije en biolo­gisch afbreekbare schoon­maak­mid­delen


3 juli 2014

Motie 77/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

  • Er voor (ingrediënten van) reguliere schoonmaakmiddelen voor proefdieren ingrijpende dierproeven moeten worden uitgevoerd;
  • Er in reguliere schoonmaakmiddelen chemische stoffen zijn verwerkt die schadelijk zijn voor het milieu, de natuur en de gezondheid van mens en dier;
  • Er steeds meer volwaardige dier- en milieuvriendelijke schoonmaakproducten op de markt komen met een steeds vriendelijkere prijs.

Overwegende dat

  • De gemeente Utrecht zegt fors te willen inzetten op duurzaam inkopen en duurzaamheid in het algemeen;

Verzoekt het college:

  • Zo spoedig mogelijk volledig over te schakelen naar dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten;
  • Hetzelfde te eisen van schoonmaakbedrijven die voor de gemeente werken;
  • In gesprek te gaan met het huidige schoonmaakbedrijf om hier al concreet mee aan de slag te gaan.
  • Het alleen nog gebruik maken van dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten op te nemen in toekomstig aanbestedingsbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, GL, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

VVD, CDA, CU, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Inventarisatie budget dierenwelzijn

Lees verder

Motie Biologische voeding in bedrijfsrestaurants gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer