Motie Duur­zaamheid concreet maken


3 juli 2014

Motie 81/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

  • De gemeente Utrecht in 2030 een klimaatneutrale stad wil zijn en flink inzet op duurzaamheid;
  • Duurzaamheid nu apart wordt weergegeven in de Voorjaarsnota 2014, maar juist geïntegreerd zou moeten worden in alle beleidsterreinen die besproken worden in de Voorjaarsnota.

Overwegende dat

  • Het niet mogelijk is om een klimaatneutrale en duurzame gemeente te realiseren als duurzaamheid geen onderdeel uitmaakt van alle beleidsterreinen;

Verzoekt het college

  • Bij het opstellen van de Programmabegroting 2015 duurzaamheid in alle beleidsterrein te integreren;
  • In de Programmabegroting 2015 ook aan te geven hoeveel van het budget besteed wordt aan duurzaamheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Aanleg groene gevels, daken en tuinen in Utrecht

Lees verder

Motie Zonnecentrales op daken van scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer