Motie Zonne­cen­trales op daken van scholen


3 juli 2014

Motie 79/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

  • Er veel draagvlak is bij zowel de gemeente Utrecht als de inwoners van Utrecht voor het installeren en gebruiken van zonnepanelen;
  • De inkoop van zonnepanelen economisch steeds aantrekkelijker wordt;
  • De gemeente Utrecht in het coalitieakkoord 2014-2018 stelt dat in 2020 10% van de daken van woningen, bedrijven, vve’s en corporaties voorzien moeten zijn van zonnepanelen;
  • Kinderen en jongeren op deze manier leren dat duurzaamheid en aandacht voor het milieu belangrijke waarden zijn in de gemeente Utrecht;
  • Energierekeningen voor scholen door plaatsing van zonnepanelen op termijn flink omlaag gaan.

Overwegende dat

  • Het om een cofinanciering gaat tussen Utrechtse Energie en schoolbesturen;
  • Op dit moment slechts negen scholen in Utrecht zonnecentrales op hun dak hebben en er in Utrecht meer dan 100 scholen gevestigd zijn (basisscholen, middelbare scholen, MBO, hogescholen en universiteiten) met een veelvoud aan daken
  • Scholen bij opwekking van ‘teveel’ zonnestroom samenwerking kunnen zoeken met omwonenden voor de onttrekking van groene energie.

Verzoekt het college:

  • Actief het gesprek aan te gaan met schoolbesturen en hen stimuleren om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met het installeren van zonnecentrales op daken van scholen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, PvdA, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

VVD, D66

Lees onze andere moties

Motie Duurzaamheid concreet maken

Lees verder

Amendement Geen fietsgeld naar autotekorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer