Amen­dement Geen fietsgeld naar auto­te­korten


3 juli 2014

Amendement 23/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 in Utrecht ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

  • De parkeergarage Vaartsche Rijn 4 miljoen duurder uitviel door scopewijzigingen, inflatie en rente;
  • Het college onder meer 1,525 miljoen euro uit de reservering 'Fietsvoorzieningen OV-knooppunten' aanwendt om dit tekort aan te vullen;

Overwegende, dat:

  • De reservering Fietsvoorzieningen OV-knooppunten niet was bedoeld om gaten in parkeergarages te dichten;
  • Er nog steeds een wereld valt te verbeteren aan fietsvoorzieningen op OV-knooppunten zoals bijvoorbeeld (bewaakte) fietsenstallingen en uitgiftepunten OV-fiets;

Voorts overwegende dat:

  • Ruim 3,5 miljoen euro van de 5 miljoen euro die is geautoriseerd voor het Actieplan Goederenvervoer nog niet besteed is;
  • Dit actieplan bijna is afgerond en het gros van de maatregelen reeds is uitgevoerd;

Besluit:

  • De reservering fietsvoorziening OV-knooppunten a 1,525 mio euro niet aan te wenden voor het oplossen van knelpunten in het programma bereikbaarheid.
  • In plaats daarvan:

- het budget voor het actieplan Goederenvervoer met 1,525 miljoen euro te verlagen
- deze 1,525 miljoen euro aan te wenden voor het oplossen van de knelpunten in het programma Bereikbaarheid

Bram Fokke Eva van Esch Nicole van Gemert Thijs Weistra Steven Menke Cees Bos
D66 PvdD SP GL S&S Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, S&S, SBU

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Zonnecentrales op daken van scholen

Lees verder

Amendement Meer stallingen, minder rommel II A New Hope

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer