Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Afval is Grondstof Beleidsnota 2015-2018


11 juni 2015

De Partij voor de Dieren is uiteraard voorstander van het hergebruik van producten, recycling en van de circulaire economie. Vandaar dat wij ook helemaal achter het idee staan dat ‘afval grondstof is’. Het college zegt te beginnen met de bewoners en bedrijven, maar een goed milieu begint bij jezelf dus laat eerst ook zelf het goede voorbeeld zien. Alleen al bij de commissievergaderingen staat de prullenbak met ‘rest en papier’ vaak zo gekeerd dat je niet ziet wat je waar moet ingooien. En waarom alleen ‘rest en papier’; waarom geen gft, plastic en glas afzonderlijk inzamelen? Graag een toezegging om dit wel te gaan doen. Hetzelfde geldt voor buiten het stadhuis maar op grondgebied van de gemeente; bij bushaltes en op de stoepen ook gescheiden inzamelplekken. Ook hier graag uw toezegging op.

De Partij voor de Dieren mist ambitie in deze nota om echt te gaan naar minder restafval. Stel een streefcijfer vast voor 2020 en ga daarvoor. Dat doen steden als Amsterdam en Almere ook. Daarnaast is het vooral gericht op het verwerken van afval in plaats van het voorkómen van afval. Een circulaire economie nastreven moet niet een goedmakertje worden voor het maken en kunnen blijven gebruiken van grondstoffen.

Over het huishoudelijk afval zegt u dat u zo circulair mogelijk wil inzetten, heel goed. U zegt te willen onderzoeken of u een faciliterende rol wil vervullen om naar afval is grondstof te gaan; dit is dus nog niet zeker? Bewoners en bedrijven moeten bij de bron al goed gaan scheiden, maar dan moeten zij wel goed geïnformeerd worden wat waar moet. Niet een geplastificeerd bekertje bij het oud papier doen bv. U meldt ook dat laagbouw over het algemeen goed afval scheidt en u wilt dit verbeteren, heel goed. Maar maakt u zich er niet te gemakkelijk vanaf, vooral aangezien minimaal 50% van Utrecht hoogbouw betreft; zie het als een uitdaging om juist ook de hoogbouw te bereiken met het scheiden van afval. Hoe gaat u dit aanpakken? Daarbij aangevend dat we achterlopen in Utrecht. In Almere is al lang onderzoek gedaan (ook in hoogbouw) naar de redenen van mensen om wel of niet hun afval te scheiden. Hoe komt het dat Utrecht zo achterloopt? Graag een reactie. U zegt nu met een elektrische boot te varen en 4 inzamelvoertuigen te gebruiken die op groen gas rijden; hoeveel voertuigen zijn er in totaal en wilt u deze niet allemaal op groen gas laten rijden?

Er wordt over een lagere afvalstoffenheffing gesproken; dat zou mooi zijn. Maar uit de RIA kwam naar voren dat, er na een enquête in Almere, mensen helemaal niet zitten te springen om een lager tarief. Een betere afvalregeling, ja dat willen mensen wel. Waarom bent u niet van plan nu al te discussiëren over differentiatie, diftar; dus een ‘de vervuiler betaalt principe’ te hanteren? Dat stimuleert de bewoners ook om te recyclen, want hoe denkt u anders de gedragsverandering teweeg te brengen? Wat betreft het nieuwe inzamelen; een mooi initiatief. U heeft het over het ophalen van papier, plastic en gft. U meldt dat het ophalen van restafval grotendeels verdwijnt; dit verdwijnt dan toch helemaal als er ondergrondse containers komen? Graag een toezegging hierop.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Leidsche Rijn Centrum Oost

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Voorjaarsnota 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer